Badanie geotechniczne

Jak przebiega wizyta konsultacyjna i badanie geotechniczne Geobear?

Inżynier Geobear kontaktuje się z Państwem w celu umówienia dogodnego dla Państwa terminu wizyty.
Celem wizyty i przeprowadzonego badania geotechnicznego jest zweryfikowanie cech i stopnia zagęszczenia gruntu w konkretnych miejscach objętych osiadaniem. Dzięki temu, na podstawie wyników badania mamy możliwość obliczenia przybliżonej ilości geopolimeru przeznaczonego do zużycia oraz rezultaty wykonanej usługi.

Oferowane badania gruntu przeprowadzamy z wykorzystaniem profesjonalnej lekkiej sondy dynamicznej DPL 10kg.

Lekka sonda dynamiczna DPL 10kg jest zgodna z normami:

PN-BN-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe.
PN-EN ISO 22476-2:2005 – Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne
PN-EN 1997-2:2009 [Eurokod 7] – Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie
i badanie podłoża gruntowego
ENV 1997-3:2000 – Eurocode 7. Geeotechnical design. Part 3. Design assisted by field testing.

Wizyta konsultacyjna i badanie geotechniczne w przypadku nieruchomości prywatnych wiąże się z odpłatnością.

Po więcej szczegółów i w celu umówienia badania geotechnicznego zapraszamy do kontaktu: 885 804 600.