• Domy Mieszkalne

Wzmocnienie 5 ciągów schodowych przy użyciu techniki palowania i iniekcji geopolimerowych

OBIEKT: Osiadające 5 ciągów schodowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod adresem Ujeścisko 7 w Gdańsku. 80-130. Administrator zgłosił nam problem z osiadającymi ciągami schodowymi prowadzącymi do wejść do poszczególnych klatek w budynku, zwracając się do nas z zapytaniem o metodologie naprawy. WYZWANIE: Cały obiekt stoi na gruntach organicznych, nienośnych w pobliżu zbiornika wodnego. Zasadnicza część […]

  • Domy Mieszkalne

Wzmocnienie fundamentów przy ul. Klasztornej w Poznaniu

OBIEKT: Wzmocnienie fundamentów przy ul. Klasztornej w Poznaniu. WYZWANIE: Przyczyną awarii budynku przy ul. Klasztornej 6 są błędy wykonawstwa fundamentów podczas budowy budynku w latach 40-tych XIX wieku, to znaczy oparcie ściany nośnej poprzecznej na starszym fundamencie kamiennym z nieznanym wówczas i obecnie stanem zaprawy wapiennej (lub nawet gliniastej), która mogła i może być zwietrzała […]

Wzmocnienie posadowienia supermarketu Biedronka

OBIEKT: Wzmocnienie fundamentów w sklepie Biedronka, w Chełmku. WYZWANIE: Wzmocnienia i stabilizacji gruntu w technologii iniekcji geopolimerowych pod fundamentami. Iniekcje mają za zadanie zatrzymanie/znaczne ograniczenie osiadań które mogą być generowane z uwagi na występowanie gruntów słabonośnych pod częścią fundamentów. W wyniku iniekcji zwiększeniu ulegnie nośność pobocznicy wykonanych już mikropali. Układ iniekcji zostanie dobrany do ich […]

  • Aktualności
  • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Plac Zabaw na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mielnie

OBIEKT: Przy użytkowaniu placu zabaw w miejscowości Łazy, w miejscach największego ruchu, doszło do osiadania po parę centymetrów. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mielnie zostaliśmy poproszeni o naprawę powstałych ubytków. WYZWANIE: Wzmocnienie i reprofilacja placu zabaw za pomocą iniekcji geopolimerowych. Iniekcja ma na celu “wypchnięcie” kilkucentymetrowych dołków i zagłębień. Dane z badań terenowych wykazały, że […]

  • Historical
  • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Wzmocnienie kościoła św. Marii w Doverdale w Worcestershire

OBIEKT: Kościół św. Marii PROBLEM: Wpisany na listę zabytków klasy 2 kościół St Mary’s Church znajduje się w Doverdale w Worcestershire. Jego pierwotna konstrukcja pochodzi z XII wieku, a w kolejnych stuleciach były przeprowadzane kolejne renowacje. Kościół wykazywał oznaki osiadania i nasza firma wykonała prace stabilizacyjne w zachodnim skrzydle budynku. W 2021 roku wschodnie skrzydło […]

  • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Przebudowa przedszkola – wzmocnienie fundamentów

OBIEKT: Przedszkole przy ulicy Brązowniczej w Warszawie. PROBLEM: Odklejanie się ścian wiatrołapu od budynku głównego: pękanie ścian, oddzielanie się brył budynków. WYZWANIE: Przebudowa budynku przedszkola wiązała się z dobudową kolejnej kondygnacji i innymi zmianami w konstrukcji. Takie zmiany wymagały wzmocnienia fundamentów a co za tym idzie istniejącej konstrukcji pod zwiększone obciążenia. Po otrzymaniu informacji o […]

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.