• Drogi
 • Infrastruktura
 • Lotniska

DK 50 -Wzmocnienie fragmentu drogi krajowej nr 50 – obwodnica Młodzieszyna

Fragment drogi krajowej nr 50 w województwie mazowieckim stanowiący tzw. Obwodnicę Młodzieszyna. Stan techniczny drogi po 17 latach eksploatacji wymagał natychmiastowego podjęcia działań z uwagi na uszkodzenia powierzchniowe jak i strukturalne konstrukcji. Wykonaliśmy stabilizację i wzmocnienie warstwy podbudowy pod płytami betonowymi przy zastosowaniu iniekcji geopolimerowych.

 • Drogi
 • Infrastruktura
 • Koleje

Wzmocnienie przyczółku mostowego na DK12 w technologii iniekcji geopolimerowych

Wiadukt w ciągu Drogi Krajowej nr 12, łączącej Radom z Piotrkowem Trybunalskim, nad torami PKP. Prace polegały na wprowadzeniu iniekcji geopolimerowych w głąb nasypu mających wzmocnić go oraz wzmocnić stateczność oraz zapewnić dobre parametry wytrzymałościowe na kolejne lata użytkowania. W tym przypadku miało to na celu przywrócenie pełnej styczności spodniej przyczółka z położonym pod nim gruntem i wypełnienie wszelkich pustych przestrzeni.

 • Drogi
 • Infrastruktura

Stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni fragmentu Autostrady A4

Autostrada A4 w kilometrze 53+500 w rejonie Legnicy. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału we Wrocławiu wykonaliśmy stabilizację i wzmocnienie płyt betonowych nawierzchniowych. Prace musiały zostać wykonane w sposób szybki, bez zamykania jezdni, z czasowym zamknięciem jednego pasa ruchu. Dodatkowym utrudnieniem był bardzo intensywny ruch tranzytowy.

 • Drogi
 • Infrastruktura

Kołysanie płyt na placu poboru opłat Biarritz we Francji – naprawa iniekcjami geopolimerowymi

Nowy plac poboru opłat Péage de la Negresse zbudowano w 2003 r. jako odpowiedź na wzrost natężenia ruchu drogowego między Francją i Hiszpanią. Znajduje się on przy węźle 4 autostrady A63, na południowy wschód od Biarritz. Przyczyną kołysania się płyt było osiadanie składników podbudowy pod płytą, której nośność była niewystarczająca.

 • Aktualności
 • Drogi
 • Infrastruktura
 • Koleje
 • Lotniska

.

Inteligentne wzmacnianie nawierzchni dróg i lotnisk – konferencja 17.10.2019r. Geobear wraz z Polskim Kongresem Drogowym, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP zapraszają na kolokwium eksperckie dedykowane branży drogowej i lotniskowej.