• Infrastruktura

Case study – stabilizacja płyt torowiska stacji Kentish Town

Wzmocnienie płyt torowych w Kentish Town Geobear opracował innowacyjne rozwiązanie projektowe w celu ustabilizowania odcinka płytowego toru kolejowego pomiędzy stacją Kentish Town a stacją St Pancras w Londynie. Mieliśmy do czynienia z poważnym wyzwaniem geotechnicznym, ponieważ płyta torowa uległa szybkiemu zniszczeniu, co objawiło się pęknięciami betonowej płyty w wielu miejscach. Głównym powodem pogorszenia się stanu […]

 • Infrastruktura

Stabilizacja systemu kanalizacyjnego – Wielka Brytania

Stabilizacja systemu kanalizacyjnego – Wielka Brytania Na miejscu zdarzenia wystąpiła gwałtowna powódź Droga i system kanalizacji uległy znacznemu osiadaniu o 100-200 mm, spowodowanemu początkowo powodzią. W konsekwencji doszło do podmycia istniejącej rury kanalizacyjnej, co spowodowało jej wygięcie i uszkodzenie złączy, a w konsekwencji dalszą erozję gleby. Doprowadziło to do przyspieszonego tempa osiadania i utraty podparcia […]

 • Infrastruktura
 • Koleje

Wzmocnienie płyt podtorza tramwajowego – projekt dla MPK Olsztyn

Wzmocnienie płyt podtorza tramwajowego z wykorzystaniem iniekcji geopolimerowych. Duże obciążenia dynamiczne oraz zmieniające się warunki pogodowe spowodowały osłabienie gruntu w miejscu położenia płyt. W wyniku osłabienia podbudowy płyty zaczęły klawiszować i tracić swoją stabilność. Projekt dla MPK Olsztyn.

 • Infrastruktura

Starostwo powiatowe w Środzie wielkopolskiej – droga powiatowa (Winna Góra – Miłosław). Wzmocnienie nawierzchni za pomocą iniekcji geopolimerowych.

OBIEKT: Droga powiatowa w Środzie Wielkopolskiej WYZWANIE: 25 metrów bieżących drogi powiatowej zapadło się w wyniku osłabienia gruntu oraz warunków środowiskowych. Bezpośrednie sąsiedztwo natury (stawy, lasy) sprawiło, że Wydział Infrastruktury w Środzie Wielkopolskiej szukał wykonawcy, który zaproponuje wyjątkowo mało inwazyjne rozwiązanie. Ważnym aspektem była również szybkość wykonania prac w celu uniknięcia zamykania drogi na dłuższy […]

 • Infrastruktura
 • Koleje

Naprawa fragmentu torowiska tramwajowego przy pomocy iniekcji geopolimerowych we Wrocławiu

Torowisko tramwajowe w samym centrum Wrocławia na skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i Piłsudskiego. Ruch na torowisku jest bardzo intensywny oraz występują duże obciążenia dynamiczne. Wyzwaniem była naprawa fragmentu torowiska tramwajowego  na rozjazdach w ściśle określonym czasie 4 godzin tak, aby ruch odbywał się zgodnie z rozkładem jazdy. .

 • Infrastruktura
 • Lotniska
 • Porty

Wzmocnienie płyty lotniska cywilnego w Bydgoszczy

Lotnisko cywilne w Bydgoszczy. Pojawiły się tutaj lokalne obniżenia, które stanowiły zagrożenia dla ruchu samolotów. W celu zapobiegania dalszym ruchom konieczne było wzmocnienie podłoża gruntowego bezpośrednio pod płytami betonowymi oraz w pojedynczych miejscach wypełnienie pustych przestrzeni. Technologia iniekcji geopolimerowych została wybrana jako szybki i nieuciążliwy sposób naprawy płyt lotniska.

 • Drogi
 • Infrastruktura
 • Lotniska

DK 50 -Wzmocnienie fragmentu drogi krajowej nr 50 – obwodnica Młodzieszyna

Fragment drogi krajowej nr 50 w województwie mazowieckim stanowiący tzw. Obwodnicę Młodzieszyna. Stan techniczny drogi po 17 latach eksploatacji wymagał natychmiastowego podjęcia działań z uwagi na uszkodzenia powierzchniowe jak i strukturalne konstrukcji. Wykonaliśmy stabilizację i wzmocnienie warstwy podbudowy pod płytami betonowymi przy zastosowaniu iniekcji geopolimerowych.

 • Drogi
 • Infrastruktura
 • Koleje

Wzmocnienie przyczółku mostowego na DK12 w technologii iniekcji geopolimerowych

Wiadukt w ciągu Drogi Krajowej nr 12, łączącej Radom z Piotrkowem Trybunalskim, nad torami PKP. Prace polegały na wprowadzeniu iniekcji geopolimerowych w głąb nasypu mających wzmocnić go oraz wzmocnić stateczność oraz zapewnić dobre parametry wytrzymałościowe na kolejne lata użytkowania. W tym przypadku miało to na celu przywrócenie pełnej styczności spodniej przyczółka z położonym pod nim gruntem i wypełnienie wszelkich pustych przestrzeni.

 • Infrastruktura

Port lotniczy Warszawa-Modlin. Wzmocnienie posadowienia drogi kołowania samolotów.

Wzmocnienie posadowienia konstrukcji drogi kołowania samolotów (taxiway). Prace mogły być wykonywane jedynie w czasie nocnej przerwy technicznej, trwającej zaledwie kilka godzin. O poranku pas musiał być gotowy dla startujących samolotów. Wykonane przez nas kontrolowane iniekcje geopolimerowe pozwoliły wzmocnić grunt na obszarze zagrożonym osiadaniami. Zastosowana technologia pozwoliła na związanie i skonsolidowanie słabego gruntu oraz na wypełnienie powstałych pod podbudową drogi pustek lub kawern.

 • Drogi
 • Infrastruktura

Stabilizacja i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni fragmentu Autostrady A4

Autostrada A4 w kilometrze 53+500 w rejonie Legnicy. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału we Wrocławiu wykonaliśmy stabilizację i wzmocnienie płyt betonowych nawierzchniowych. Prace musiały zostać wykonane w sposób szybki, bez zamykania jezdni, z czasowym zamknięciem jednego pasa ruchu. Dodatkowym utrudnieniem był bardzo intensywny ruch tranzytowy.