• Drogi
 • Infrastruktura

Naprawa drogi A323 Aldershot Road w UK

OBIEKT:    Trzy odcinki drogi A323 Aldershot Road w UK zostały dotknięte skurczem gliny i wymagały rozwiązania projektowego Geobear przy użyciu iniekcji geopolimerowych. Głównym problemem był pofałdowany stan drogi, co skutkowało niską jakością jazdy dla kierowców. Nierówności pogorszyły się, szczególnie po upalnym lecie pod koniec 2022 roku.            Droga miała standardową elastyczną […]

 • Drogi
 • Infrastruktura

Wzmocnienie gruntu korpusu nasypu w ciągu drogi ekspresowej S3 w technologii iniekcji geopolimerowych

OBIEKT: Droga ekspresowa S3 – km. 64+266   Droga ekspresowa S3 – droga ekspresowa w zachodniej części Polski na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego wytyczona ze Świnoujścia do Lubawki. Trasa jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Naszym klientem były Mosty Łódź i Onde. WYZWANIE: Geobear w trakcie realizacji napraw nawierzchni […]

 • Infrastruktura
 • Koleje

Ratowanie Fundamentów Zabytkowego Dworca PKP w Czechowicach-Dziedzicach

Obiekt: Historia spotyka innowację – to motto, które przyświecało naszej ostatniej realizacji. Zabytkowy dworzec kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach, o głęboko zakorzenionej historii, stanął w obliczu potrzeby wzmocnienia swoich fundamentów w związku z totalną przebudową oraz rewitalizacją obiektu.Obiekt został wzniesiony w latach 1853-1855 jako stacja węzłowa na trasie C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Obecnie przechodzi on […]

 • Infrastruktura

Case study – stabilizacja płyt torowiska stacji Kentish Town

Wzmocnienie płyt torowych w Kentish Town Geobear opracował innowacyjne rozwiązanie projektowe w celu ustabilizowania odcinka płytowego toru kolejowego pomiędzy stacją Kentish Town a stacją St Pancras w Londynie. Mieliśmy do czynienia z poważnym wyzwaniem geotechnicznym, ponieważ płyta torowa uległa szybkiemu zniszczeniu, co objawiło się pęknięciami betonowej płyty w wielu miejscach. Głównym powodem pogorszenia się stanu […]

 • Infrastruktura

Stabilizacja systemu kanalizacyjnego – Wielka Brytania

Stabilizacja systemu kanalizacyjnego – Wielka Brytania Na miejscu zdarzenia wystąpiła gwałtowna powódź Droga i system kanalizacji uległy znacznemu osiadaniu o 100-200 mm, spowodowanemu początkowo powodzią. W konsekwencji doszło do podmycia istniejącej rury kanalizacyjnej, co spowodowało jej wygięcie i uszkodzenie złączy, a w konsekwencji dalszą erozję gleby. Doprowadziło to do przyspieszonego tempa osiadania i utraty podparcia […]

 • Infrastruktura
 • Koleje

Wzmocnienie płyt podtorza tramwajowego – projekt dla MPK Olsztyn

Wzmocnienie płyt podtorza tramwajowego z wykorzystaniem iniekcji geopolimerowych. Duże obciążenia dynamiczne oraz zmieniające się warunki pogodowe spowodowały osłabienie gruntu w miejscu położenia płyt. W wyniku osłabienia podbudowy płyty zaczęły klawiszować i tracić swoją stabilność. Projekt dla MPK Olsztyn.

 • Infrastruktura

Starostwo powiatowe w Środzie wielkopolskiej – droga powiatowa (Winna Góra – Miłosław). Wzmocnienie nawierzchni za pomocą iniekcji geopolimerowych.

OBIEKT: Droga powiatowa w Środzie Wielkopolskiej WYZWANIE: 25 metrów bieżących drogi powiatowej zapadło się w wyniku osłabienia gruntu oraz warunków środowiskowych. Bezpośrednie sąsiedztwo natury (stawy, lasy) sprawiło, że Wydział Infrastruktury w Środzie Wielkopolskiej szukał wykonawcy, który zaproponuje wyjątkowo mało inwazyjne rozwiązanie. Ważnym aspektem była również szybkość wykonania prac w celu uniknięcia zamykania drogi na dłuższy […]

 • Infrastruktura
 • Koleje

Naprawa fragmentu torowiska tramwajowego przy pomocy iniekcji geopolimerowych we Wrocławiu

Torowisko tramwajowe w samym centrum Wrocławia na skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i Piłsudskiego. Ruch na torowisku jest bardzo intensywny oraz występują duże obciążenia dynamiczne. Wyzwaniem była naprawa fragmentu torowiska tramwajowego  na rozjazdach w ściśle określonym czasie 4 godzin tak, aby ruch odbywał się zgodnie z rozkładem jazdy. .

 • Infrastruktura
 • Lotniska
 • Porty

Wzmocnienie płyty lotniska cywilnego w Bydgoszczy

Lotnisko cywilne w Bydgoszczy. Pojawiły się tutaj lokalne obniżenia, które stanowiły zagrożenia dla ruchu samolotów. W celu zapobiegania dalszym ruchom konieczne było wzmocnienie podłoża gruntowego bezpośrednio pod płytami betonowymi oraz w pojedynczych miejscach wypełnienie pustych przestrzeni. Technologia iniekcji geopolimerowych została wybrana jako szybki i nieuciążliwy sposób naprawy płyt lotniska.

 • Drogi
 • Infrastruktura
 • Lotniska

DK 50 -Wzmocnienie fragmentu drogi krajowej nr 50 – obwodnica Młodzieszyna

Fragment drogi krajowej nr 50 w województwie mazowieckim stanowiący tzw. Obwodnicę Młodzieszyna. Stan techniczny drogi po 17 latach eksploatacji wymagał natychmiastowego podjęcia działań z uwagi na uszkodzenia powierzchniowe jak i strukturalne konstrukcji. Wykonaliśmy stabilizację i wzmocnienie warstwy podbudowy pod płytami betonowymi przy zastosowaniu iniekcji geopolimerowych.