• Infrastruktura
 • Lotniska
 • Porty

Wzmocnienie płyty lotniska cywilnego w Bydgoszczy

Lotnisko cywilne w Bydgoszczy. Pojawiły się tutaj lokalne obniżenia, które stanowiły zagrożenia dla ruchu samolotów. W celu zapobiegania dalszym ruchom konieczne było wzmocnienie podłoża gruntowego bezpośrednio pod płytami betonowymi oraz w pojedynczych miejscach wypełnienie pustych przestrzeni. Technologia iniekcji geopolimerowych została wybrana jako szybki i nieuciążliwy sposób naprawy płyt lotniska.

 • Drogi
 • Infrastruktura
 • Lotniska

DK 50 -Wzmocnienie fragmentu drogi krajowej nr 50 – obwodnica Młodzieszyna

Fragment drogi krajowej nr 50 w województwie mazowieckim stanowiący tzw. Obwodnicę Młodzieszyna. Stan techniczny drogi po 17 latach eksploatacji wymagał natychmiastowego podjęcia działań z uwagi na uszkodzenia powierzchniowe jak i strukturalne konstrukcji. Wykonaliśmy stabilizację i wzmocnienie warstwy podbudowy pod płytami betonowymi przy zastosowaniu iniekcji geopolimerowych.

 • Infrastruktura
 • Lotniska

Poziomowanie płyt pasa startowego w porcie lotniczym w Genewie

Międzynarodowy Port Lotniczy Geneva Cointrin zbudowany na osuszonych bagnach. Przepustowość portu to 12 milionów pasażerów oraz 177 000 statków powietrznych. Przez lata samoloty zwiększały swoje obciążenia, co spowodowało że betonowe płyty tworzące skarpy miejsc postoju statków powietrznych ulegały dużym obciążeniom dynamicznym. Celem była stabilizacja i reniwelacja tych płyt.

 • Infrastruktura
 • Lotniska
 • Porty

Port Lotniczy London Luton – stabilizacja płyt iniekcjami geopolimerowymi

Port Lotniczy London-Luton w Wielkiej Brytanii. Betonowe płyty, z których zbudowany jest pas kołowania funkcjonowały przez 12 lat. Stosunkowo duża liczba płyt była w dobrym stanie roboczym ale w niektórych obszarach występowało kołysanie się, które z czasem mogło powodować stopniowe wymywanie się miału spod płyt. 

 • Aktualności
 • Drogi
 • Infrastruktura
 • Koleje
 • Lotniska

.

Inteligentne wzmacnianie nawierzchni dróg i lotnisk – konferencja 17.10.2019r. Geobear wraz z Polskim Kongresem Drogowym, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP zapraszają na kolokwium eksperckie dedykowane branży drogowej i lotniskowej.