• Public buildings

Podbicie fundamentów w ramach rozbudowy budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Swarzędzu

OBIEKT: I Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu WYZWANIE:   W związku z planowaną nadbudową części parterowej istniejącego budynku Inwestor musiał dokonać wzmocnienia podłoża gruntowego pod istniejącymi fundamentami, aby przenieść przyszłe obciążenia od konstrukcji na głębsze warstwy gruntu. Wzmocnienie gruntu stanowiło w tym przypadku alternatywę dla tradycyjnego podbicia metodą […]

 • Public buildings

Wzmocnienie gruntu poprzez iniekcje geopolimerowe

OBIEKT: Budynek przy ul. Rycerskiej powstał w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ramach akcji budowania “Szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Mieściła się w nim Szkoła Podstawowa nr 2, następnie Gimnazjum nr 2, a po ostatniej reformie edukacji budynek stał się częścią Szkoły Podstawowej nr 1.   Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu WYZWANIE: W […]

 • Aktualności
 • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Plac Zabaw na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mielnie

OBIEKT: Przy użytkowaniu placu zabaw w miejscowości Łazy, w miejscach największego ruchu, doszło do osiadania po parę centymetrów. Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Mielnie zostaliśmy poproszeni o naprawę powstałych ubytków. WYZWANIE: Wzmocnienie i reprofilacja placu zabaw za pomocą iniekcji geopolimerowych. Iniekcja ma na celu “wypchnięcie” kilkucentymetrowych dołków i zagłębień. Dane z badań terenowych wykazały, że […]

 • Historical
 • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Wzmocnienie kościoła św. Marii w Doverdale w Worcestershire

OBIEKT: Kościół św. Marii PROBLEM: Wpisany na listę zabytków klasy 2 kościół St Mary’s Church znajduje się w Doverdale w Worcestershire. Jego pierwotna konstrukcja pochodzi z XII wieku, a w kolejnych stuleciach były przeprowadzane kolejne renowacje. Kościół wykazywał oznaki osiadania i nasza firma wykonała prace stabilizacyjne w zachodnim skrzydle budynku. W 2021 roku wschodnie skrzydło […]

 • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Przebudowa przedszkola – wzmocnienie fundamentów

OBIEKT: Przedszkole przy ulicy Brązowniczej w Warszawie. PROBLEM: Odklejanie się ścian wiatrołapu od budynku głównego: pękanie ścian, oddzielanie się brył budynków. WYZWANIE: Przebudowa budynku przedszkola wiązała się z dobudową kolejnej kondygnacji i innymi zmianami w konstrukcji. Takie zmiany wymagały wzmocnienia fundamentów a co za tym idzie istniejącej konstrukcji pod zwiększone obciążenia. Po otrzymaniu informacji o […]

 • Logistic centers and manufacturing
 • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Stabilizacja klawiszujących posadzek w magazynie wysokiego składowania – Będzin.

OBIEKT: Magazyn wysokiego składowania w Będzinie. Problemy, z którymi się spotykamy na tego typu obiektach to pustki i warstwy gruntu o obniżonej wytrzymałości bezpośrednio pod posadzką co powoduje ich deformacje i klawiszowanie na dylatacjach. W konsekwencji prowadzi to do pęknięć, pogorszenia się komfortu pracy pojazdów kołowych a nawet ich uszkodzeń. Tak też było w tym […]

 • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Podbicie fundamentów i wzmocnienie gruntu pod zbiornikami technologicznymi + poziomowanie zbiorników

OBIEKT: Obiekt stanowią dwa zbiorniki technologiczne. Naszym zadaniem było wzmocnienie gruntu pod silosami. Wysokość zbiorników odpowiednio 3,8 oraz 14,6m. Zbiorniki ze względu na słabe warunki gruntowe zaczęły nierównomiernie osiadać. Nierównomierne osiadanie doprowadziło do znacznego odchylenia od pionu co skutkowało wyłączeniem zbiorników z użytkowania przez UDT.   WYZWANIE: Etap 1 – Wykonanie podbicia fundamentów zbiorników i […]

 • Obiekty Handlowe i przemysłowe
 • Public buildings

Starostwo Powiatowe w Żarach – podbicie fundamentów w ośrodku szkolno-wychowawczym w Lubsku. Iniekcje gepolimerowe

OBIEKT: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Lubsku zmagał się z problemem osiadania fundamentów. Grunt gliniasty pod budynkiem na skutek intensywnej suszy i obniżenia wody gruntowej zmniejszył swoją objętość, doprowadzając do intensywnego spękania części konstrukcji budynku.   WYZWANIE: Kompleksowe prace naprawcze wzmocnienia gruntu połączone zostały z wymianą części instalacji sanitarnej obiektu oraz zszywaniem intensywnie spękanej konstrukcji. Prace […]

 • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Uszczelnienie studzienki kanalizacyjnej za pomocą iniekcji geopolimerowych

OBIEKT: Zamawiającym była firma Mrozek Sp. z o.o. wykonująca różnego rodzaju podziemne instalacje. W tym przypadku problemem było wypychanie gruntu do wnętrza studni. Podczas prac związanych z przeciskaniem przewodu doszło do rozszczelnienia pomiędzy kręgami studni a nowo budowaną rurą i z tego powodu wraz z wodą gruntową do studni dostało się ok 1m3 gruntu. WYZWANIE: […]

 • Obiekty Handlowe i przemysłowe

PKP Energetyka – podstacja transformatorowa w Majewie. Wzmocnienie transformatorowni w technologii geopolimerów.

OBIEKT: Podstacja transformatorowa w Majewie od wielu lat borykała się z problemami osiadania. Sam obiekt jest kluczowym dla zasilania w energię odcinka linii Warszawa – Gdańsk. Z powodu strategicznego znaczenia stacji roboty naprawcze trzeba było wykonać w sposób umożliwiający pracę obiektu. WYZWANIE: Po wykonaniu geotechnicznych prac badawczych okazało się, że zarówno pod posadzką jak i […]