• Infrastruktura
  • Lotniska
  • Porty

Wzmocnienie płyty lotniska cywilnego w Bydgoszczy

Lotnisko cywilne w Bydgoszczy. Pojawiły się tutaj lokalne obniżenia, które stanowiły zagrożenia dla ruchu samolotów. W celu zapobiegania dalszym ruchom konieczne było wzmocnienie podłoża gruntowego bezpośrednio pod płytami betonowymi oraz w pojedynczych miejscach wypełnienie pustych przestrzeni. Technologia iniekcji geopolimerowych została wybrana jako szybki i nieuciążliwy sposób naprawy płyt lotniska.

  • Infrastruktura
  • Porty

Stabilizacja i wypełnianie pustek w molo latarni morskiej w Scarborough

Latarnia morska w Scarborough w Wielkiej Brytanii została zbudowana w 1804 r., a jej przebudowa odbyła się w 1931 r. Z biegiem czasu wypełnienie między ściankami molo uległo wymyciu, skutkując pojawianiem się licznych pustek. Mogłoby to zagrozić integralności całej konstrukcji. W ramach projektu firma Geobear miała wypełnić te pustki i wykonać stabilizację podbudowy występującej między ściankami szczelnymi. Geobear zastosowała swoją pionierską metodę iniekcji geopolimeru. Projekt został pomyślnie wykonany w ciągu 2 dni.

  • Infrastruktura
  • Lotniska
  • Porty

Port Lotniczy London Luton – stabilizacja płyt iniekcjami geopolimerowymi

Port Lotniczy London-Luton w Wielkiej Brytanii. Betonowe płyty, z których zbudowany jest pas kołowania funkcjonowały przez 12 lat. Stosunkowo duża liczba płyt była w dobrym stanie roboczym ale w niektórych obszarach występowało kołysanie się, które z czasem mogło powodować stopniowe wymywanie się miału spod płyt.