Geobear – wynalazca i dostawca technologii geopolimerowej Uretek.

Firma Geobear to światowy wykonawca robót inżynieryjnych, który rozwiązujące problemy z zapadającym się gruntem pod fundamentami i elementami infrastruktury. Geobear to wynalazca i dostawca rozwiązań Uretek. Nasza pionierska technologia geopolimerowa zapewnia najbardziej zaawansowane i dokładne systemy w zakresie poziomowania posadzek i fundamentów, stabilizacji i wzmacniania gruntu, a także wypełniania pustek i uszczelniania przeciwwodnego.

Firma Geobear oferuje nieuciążliwe i zapewniające wartość dodaną rozwiązanie. Stanowi ono alternatywę dla tradycyjnej metody podbijania fundamentów, co pozwala na rozwiązywanie problemów z ich osiadaniem – od tundry do dżungli.

 

Firma kiedyś i dziś

Historia firmy Geobear rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych XX w. w Finlandii. W krajach północnych następujące po sobie okresy mrozu i odwilży mają negatywny wpływ na właściwości mechaniczne gruntu, co prowadzi do osiadania. Potrzeba rozwiązania problemów związanych z osiadaniem bez zakłócania codziennego życia doprowadziła do powstania opatentowanej technologii rozszerzającego się geopolimeru Uretek.

Z biegiem lat, bazując na technologii Uretek, firma Geobear opracowała dodatkowe techniki iniekcji rozszerzającego się geopolimeru. Od roku 1982 firma zgłosiła na całym świecie patenty na kilka procesów. Geobear w dalszym ciągu inwestuje w nowe technologie i jest światowym liderem w zakresie stosowania geopolimerów w swoich rozwiązaniach geoinżynieryjnych.

Przez prawie 40 lat w ponad 50 krajach na całym świecie zrealizowano ponad 100 000 projektów z wykorzystaniem innowacyjnej technologii geopolimerowej Uretek. Budynki mieszkalne, handlowe, przemysłowe oraz infrastruktura to kluczowe sektory rynku, w których zastosowano technologię geopolimerową.

Firma Geobear chce być prekursorem w zakresie zapewniania rozwiązań spełniających oczekiwania klientów. Rebranding firmy stanowi nowy kierunek w jej rozwoju. Będziemy kłaść jeszcze większy nacisk na najlepszą obsługę klientów i zapewnianie rozwiązań oferujących wartość dodaną.

Zebranie wszystkich naszych kluczowych rynków pod jedną marką zapewnia jednolitą platformę wymiany najlepszych praktyk w biznesie i branży, dzięki czemu możemy nadal osiągać doskonałość w zakresie obsługi klienta, inżynierii, realizacji projektów i długiego okresu eksploatacji obiektów.

Firma Geobear ma swoją siedzibę w Londynie i obsługuje klientów z całego świata.

 

SPIRE – Nasze wartości

SAFETY

Firma Geobear realizuje politykę „zero szkód”, której celem jest ochrona pracowników, społeczeństwa i środowiska poprzez wdrażanie kultury promującej bezpieczeństwo i protokołów bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa jest naszym głównym celem strategicznym i przedmiotem zainteresowania każdego pracownika.

PARTNERSHIP

Obsługa klienta jest dla zespołu Geobear priorytetem. Staramy się poznać wymagania naszych klientów i dostarczać im rozwiązania pozwalające na prowadzenie działalności bez zakłóceń i umożliwiające oszczędzanie czasu i pieniędzy. Pragniemy pomagać naszym klientom w osiąganiu sukcesu.

INTEGRITY

Dbamy o ludzi i środowisko i dzielimy się umiejętnościami z naszymi klientami, aby mogli oni realizować swoje cele.

RESPECT

Dążymy do zarządzania naszą firmą w wysoce profesjonalny sposób w celu utrzymania zaufania naszych obecnych i przyszłych klientów.

EXCELLENCE

Aby utrzymać nasze profesjonalne podejście, wprowadziliśmy procesy związane z najlepszymi praktykami w celu zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych przez nas rozwiązań dla każdego klienta i każdego projektu. Dążymy do uzyskania i utrzymania uznane w branży akredytacje, by zapewnić zgodność z najnowszymi osiągnięciami w sektorze, w którym działamy.