Materiały dla inżynierów konstrukcji – do pobrania

Iniekcja materiałów geopolimerowych stanowi nieuciążliwą, efektywną alternatywę dla tradycyjnego podbudowywania i palowania, którą firma Geobear udoskonaliła w wyniku prawie 40 lat badań, rozwoju, testowania i praktycznych robót. Implementację systemu iniekcji materiałów geopolimerowych firmy Geobear można zaliczyć do kategorii działań proaktywnych (poprawa nośności gruntów w celu umożliwienia zwiększenia obciążeń lub przeciwdziałanie osiadaniu w długiej perspektywie czasowej) lub reaktywnych (usuwanie zapadnięć).

Pobierz materiały informacyjne i dowiedz się więcej.

Access to PDF Technical Paper

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.