Poziomowanie i stabilizacja infrastruktury drogowej.

Infrastruktura dróg zmienia się wraz z upływem lat, zwiększając prawdopodobieństwo występowania szkód powodowanych coraz cięższymi ładunkami przewożonymi przez
pojazdy. Powtarzające się i intensywne drgania mechaniczne oraz trudne warunki pogodowe połączone z intensywnymi opadami deszczu lub niewystarczającym odprowadzaniem wody mogą powodować osłabienie gruntu pod drogami. Z czasem mogą pojawić się pustki i zjawisko osiadania prowadzące do uszkodzeń, które bywają kosztowne i niebezpieczne.
Wraz ze wzrostem obciążenia infrastruktury drogowej każdego roku konsekwencje opóźnień kosztują gospodarkę ogromne pieniądze. W firmie Geobear wiemy, że aby sobie z tym poradzić, musimy działać szybko i jednocześnie w taki sposób, aby powodować minimalne zakłócenia. Naszą misją jest zapewnienie rozwiązań, dzięki którym kręci się świat.

Dotknięte problemem osiadania drogi mogą być niebezpieczne dla poruszających się po nich pojazdów. Firma Geobear zapewnia rozwiązania umożliwiające szybkie i ekonomiczne poziomowanie i stabilizowanie zapadniętych i starzejących się dróg.
Usługi, jakie oferuje firma Geobear w zakresie sztywnych i podatnych nawierzchni drogowych:

  • naprawa podbudowy w celu usunięcia zniekształceń podłoża
  • naprawa dylatacji przesuwających/kołyszących się płyt
  • poziomowanie obniżonych płyt
  • stabilizacja warstw niezwiązanych
  • zwiększanie nośności podłoża
  • zwiększanie odporności nasypów na erozję
  • wypełnianie pustek konstrukcyjnych w przyczółkach, nieczynnych kanałach odwadniających, niewykorzystywanych szybach itp.

 

Zalety rozwiązań Geobear

 

Szybkość i brak zakłóceń
– Prace prowadzone są przez krótki czas lub w nocy.
– Samowystarczalna, mobilna siła robocza – pracownicy są w stanie opuścić miejsce
prowadzenia prac w ciągu zaledwie 15 minut.
– Minimalnie inwazyjne roboty ziemne.

Doskonałe właściwości w zakresie obciążeń dynamicznych/bezpieczeństwa
– Żywice Geobear są elastyczne – nie kruszą się ani nie ulegają rozdrobnieniu na proszek,
tak jak ma to miejsce w przypadku zaprawy.
– Krótki czas twardnienia zapobiega przedostawaniu się żywicy na głębokość większą niż
1,5 m.
– Jeżeli żywica dostanie się do kanalizacji, może zostać usunięta za pomocą strumienia
wody, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnej zaprawy.

Większa nośność
– Materiał rozszerza się objętościowo do 30 x, zapewniając duże zagęszczenie.
– Wypełnia pustki, ubija glebę i zwiększa nośność.
– Zagęszczenie jest sprawdzane w ramach wykorzystujących sondę badań przeprowadzanych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu lub monitorowane przez
georadar.

Wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni
– Po przywróceniu pełnego podparcia płyty zmniejsza się prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć lub ubytków.
– Mocna podstawa wydłuża okres eksploatacji popękanych płyt o lata.
– Można z łatwością wyeliminować wszelkie nietypowe poprocesowe czynniki geotechniczne.

Podnoszenie i poziomowanie zapadniętych powierzchni
– Po wzmocnieniu gruntu następuje podniesienie płyt lub stopy fundamentowej.
– Monitorowanie za pomocą dokładnych laserów (dokładność na poziomie do 250 mikronów).
– Eliminacja zagrożeń związanych z poruszaniem się, brak potrzeby „planowania”, większe bezpieczeństwo.

Oszczędność kosztów
– Koszty stabilizacji stanowią ok. 50-60% kosztów typowej tradycyjnej wymiany.
– Prace towarzyszące związane z monitorowaniem prowadzone są równocześnie, co minimalizuje koszty i czas.

Przyjazność dla środowiska i trwałość
– Nieszkodliwa dla środowiska żywica nie wpływa negatywnie na wody gruntowe; badania dotyczące starzenia się wskazują na trwałość przekraczającą 100 lat.
– Prace wykonywane są zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.
– Brak uszkodzeń materiału w ciągu prawie 40 lat stosowania.