Geobear wśród członków Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

(14 kwietnia, 2021)

Jesteśmy zaszczyceni z powodu dołączenia naszej firmy do grona członków Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.
To bardzo ważne wydarzenia dla naszej firmy, otwierające pole do dalszej współpracy z inwestorami, generalnymi wykonawcami i firmami projektowymi.

Jako Geobear jesteśmy firmą z prawie 40-letnim doświadczeniem w geoinżynierii, oferującą naszym partnerom i Klientom wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie wzmocnień budynków i inwestycji. “

– inż. Oskar Nojszewski, Commercial Director of Geobear Poland

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych łączy firmy i wykonawców takich jak Geobear zajmujących się zaawansowanymi pracami geoinżynierskimi, min: głębokim fundamentowaniem, wzmacnianiem podłoża gruntowego, obudową wykopów, ścianek szczelinowych i in.

Geobear i metoda iniekcji geopolimerowych to opatentowana technologia. Działamy w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. W portfolio naszych projektów znajdują się min. projekty z zakresu budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, jak również obiekty infrastruktury.

Iniekcje geopolimerowe Geobear to technologia dająca możliwość naprawy awarii związanych z osiadaniem gruntu, zarówno rodzimego, naturalnego, jak i gruntu budowlanego. To również możliwość  podnoszeniem i reniwelowaniem posadzek i elementów konstrukcyjnych oraz wypełnienia pustych przestrzeni w gruncie.

Naszym głównym celem jest wykonanie naprawy przy minimalnych zamknięciach czasowych oraz przy minimalnej ingerencji w istniejący obiekt. W skrócie celem naszej technologii jest minimalizacja wszystkich kosztów dodatkowych.

 

 

 

 Obszary wykorzystania naszej technologii do kasacji szkód związanych z osiadaniem:

  •       Budownictwo mieszkaniowe – Jesteśmy w stanie naprawić szybko i sprawnie takie awarie jak osiadanie całego domu, osiadanie elementów lub odcinków fundamentów takie jak narożniki, fundamenty słupów oraz całe płyty fundamentowej. W przypadku zastosowanie naszej technologii minimalizujemy zakres robót dodatkowych takich jak prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, remont elewacji. Nie niszczymy ogrodu, trawnika czy drzew znajdujących się blisko konstrukcji. Dodatkowo większość naszych robót w sektorze mieszkaniowym trwa jedną lub dwie doby, dzięki czemu minimalizujemy również koszty relokacji lokatorów na czas remontu. 

 

  •       Obiekty magazynowe – częstym problemem w przypadku obiektów magazynowych jest osiadanie płyt posadzek na ternie składowania, zarówno niskiego jak i wysokiego, jak i problemy z osiadaniem i klawiszowaniem płyt w strefach komunikacyjnych. Dzięki wykonywaniu robót w trybie ręcznym jesteśmy w stanie reniwelować posadzki wraz ze stojącymi na nich regałami. W przypadku ciągów komunikacyjnych, dzięki bardzo szybkiej reakcji wiązania materiału możemy zminimalizować zamknięcia ciągów transportowych do wymaganego minimum lub wykonać naprawy w czasie krótkich przerw roboczych.

 

  •       Obiekty produkcyjne – jednym z najpoważniejszych problemów dla tego typu obiektów jest osiadanie fundamentów maszyn produkcyjnych. Elementy te są często pod wpływem znacznych obciążeń dynamicznych w trybie 24/7, a niezaplanowane zatrzymania produkcji mogą przerodzić się w kilkumilionowe straty. Dzięki przewiertom małych średnic oraz wykonywaniu prac bez użycia ciężkiego sprzętu jesteśmy w stanie wzmocnić grunt oraz reniwelować tego typu obiekty bez potrzeby długich zamknięć w produkcji czy nawet potrzeby rozebrania maszyny roboczej.

 

  •       Pustki spowodowane działaniem wody – Awaria rury wodociągowej, kanalizacyjnej lub deszczowej może spowodować powstanie kawern pod posadzką lub elementami konstrukcyjnym. Tego typu awarie są szczególnie niebezpieczne, ponieważ kubatura wypłukanych przestrzeni może być znaczna i szybko się powiększać, stanowiąc zagrożenie całego obiektu. Dzięki iniekcjom geopolimerowym możliwa jest szybka reakcja, nieniszcząca naprawa, wypełnienie pustych przestrzeni i doszczelnienie gruntu zanim dojdzie do dalszych etapów awarii.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.