Najczęstsze oznaki osiadania domu

– Pojawiające się nagle pęknięcia na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz posadzkach
– Widocznie nierówne, chwiejne lub wyraźnie opadające na jedną stronę posadzki
– Uszkodzenia konstrukcyjne pojawiają się nagle, niemalże znikąd
Drzwi i okna zacinają się lub nie otwierają i nie zamykają tak, jak powinny
Pojawienie się szczelin między ościeżnicami i framugami okien i drzwi
– Budynek lub konstrukcja wydaje się być pochylona w jednym kierunku, nie stoi prosto
– Woda w zlewach, umywalkach i wannach spływa w niewłaściwym kierunku
– Niewyjaśnione uszkodzenia powodowane przez wodę
Kanalizacja nie działa tak, jak do tej pory, lub w ogóle nie działa
– Popękany komin wydaje się być przechylony na jedną stronę

Jakie są najczęstsze przyczyny osiadania?

Osiadanie gruntu to ogromny problem dla właścicieli domów, który może wystąpić w dowolnym miejscu i mieć przeróżne przyczyny. Potencjalni nabywcy budynków i domów powinni być świadomi możliwych przyczyn osiadania, tak aby móc uniknąć tych problemów w przyszłości.

Skład gleby

Osiadanie często związane jest z występowaniem wilgoci w glebie pod fundamentami. Określone rodzaje gleby są podatne na osiadanie bardziej niż inne.

Grunty spoiste, np. glina i muł, są szczególnie podatne na to zjawisko, ponieważ zmniejszają i zwiększają swoją objętość w zależności od ilości zawartej w nich wilgoci. Oznacza to, że warunki atmosferyczne mogą mieć ogromny wpływ na ich skład. Grunty gliniaste dość powszechnie występują na terytorium Polski, w związku z czym problem ten dotyczy bardzo wielu osób.

Grunty niespoiste, np. piasek i żwir, są mniej podatne na zmniejszanie i zwiększanie objętości, jednak bardziej podatne na wymywanie przez wodę (np. w przypadku awarii wodociągu).

Drzewa i inna roślinność

Mimo że pobliskie drzewa lub krzewy mogą zdobić krajobraz w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy, mogą również stać się przyczyną osiadania. Roślinność znajdująca się w pobliżu fundamentów może przyczyniać się do występowania tego zjawiska, ponieważ korzenie zasysają wilgoć z gleby, powodując zmniejszenie objętości gruntu. Stanowi to poważne zagrożenie w długich okresach suszy, ponieważ roślinność pozbawiona wilgoci zapuszcza swoje korzenie przez fundamenty budynku w poszukiwaniu wody.

Problemy powodowane działalnością ludzką

Osiadanie nie jest powodowane wyłącznie przez czynniki środowiskowe – wpływ na to ma również wiele czynników związanych z działalnością ludzką. Woda wypływająca z uszkodzonej kanalizacji może czasem zmiękczyć lub nawet wymyć grunt pod fundamentami, powodując ruchy gruntu, a przez to ruchy budynku. Problem ten dotyczy zwykle gleb piaszczystych i żwirowych.

Inną przyczyną osiadania są kopalnie. Na obszarach, w których prowadzono bardzo intensywną eksploatację złóż węgla, występować będą otwarte strefy pod powierzchnią gruntu mogące prowadzić do osiadania.

Ruch drogowy i roboty ziemne prowadzone w pobliżu mogą powodować poważne i długotrwałe wibracje stanowiące potencjalną przyczynę ruchów gruntu i jego osiadania.

Podsumowanie najczęstszych przyczyn osiadania:

– Budynek lub konstrukcja stoi na słabonośnej glebie ilastej.
– Grunt pod budynkiem/konstrukcją nie został właściwie zagęszczony na etapie budowy.
– Powodowane przez wodę uszkodzenia doprowadziły do osłabienia gruntu i fundamentów.
– Wystąpiły ruchy spowodowane różną strukturą gruntu pod fundamentami.
– Drgania i przemieszczanie się gruntu związane z prowadzonymi w pobliżu robotami ziemnymi.
– Drgania powodowane ruchem ulicznym.
– Niewłaściwie przeprowadzone roboty fundamentowe/zła jakość robót fundamentowych.
– Zmiany w warunkach środowiskowych lub w pobliskim otoczeniu.
– Naturalny rozpad gleby, np. torfu.
– Rosnąca roślinność – dęby, wierzby i topole wysysają wodę z gleby.

 

Jakie są koszty osiadania?

Osiadanie gruntu stanowi potencjalnie przeogromny problem dla domu lub firmy.

Występuje ogromna liczba problemów związanych z budynkiem, które wynikają z osiadania gruntu, począwszy od estetycznych, a skończywszy na strukturalnych, stanowiących poważne obciążenie finansowe.

Znaczne i brzydko wyglądające pęknięcia na ścianach, odpadanie tynku, odstawanie tapet na brzegach oraz przesuwanie się cegieł w murze mogą przyczynić się do tego, że dom lub zakład pracy będzie wyglądał nieestetycznie. Nie tylko znacznie pogorszy to wygląd budynku, ale też w naturalny sposób spowoduje utratę wartości domu, co może mieć niekorzystne skutki w razie próby jego sprzedaży.

Natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy zdać sobię sprawę z tego że nieatrakcyjny wygląd lokalu (szczeliny na ścianach i odpadające tynki), mogą  zniechęcić potencjalnych klientów, prowadząc tym samym do niepotrzebnej utraty dochodów.

Oprócz niezbyt estetycznego wyglądu nieruchomości istnieje wiele niedogodności, problemów i zagrożeń, które wystąpią, jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań eliminujących osiadanie.

Drzwi i okna, stanowiące słabe punkty strukturalne, wskutek odkształceń mogą się zacinać lub nie otwierać i nie zamykać się tak, jak powinny. Zapadanie się i ruchy ścian mogą również zagrażać rurociągom i instalacji elektrycznej. Może powodować to duży dyskomfort dla mieszkańców. Jeśli mówimy o obiekcie, w którym prowadzona jest działalność, osiadanie może potencjalnie wyłączyć części budynku z użytkowania, skutkując stratami finansowymi. Oznaką osiadania gruntu może też być pojawienie się problemów z hydrauliką lub oświetleniem.

W najgorszym wypadku potencjalne problemy mogą przyczynić się do rozległych uszkodzeń strukturalnych posiadłości. Po stwierdzeniu znacznych uszkodzeń strukturalnych domu lub zakładu pracy w pierwszej kolejności należy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Mówiąc o domu, zagrożone będzie bezpieczeństwo całej rodziny, a o firmie – bezpieczeństwo pracowników, klientów i wszystkich odwiedzających.

Właściciele nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, mogą doświadczyć dodatkowego zagrożenia w postaci potencjalnych pozwów sądowych przeciwko ich firmie w przypadku, gdyby wymienione zagrożenia stały się rzeczywistością. Zawalenie się części budynku może sprawić, że nie będą już one zdatne do użytku, co w konsekwencji doprowadzi do ogromnych problemów właścicieli domów i firm oraz będzie się wiązać ze znacznymi wydatkami.

Skutki finansowe

Na dodatek dochodzą do tego znaczne koszty naprawy, poniesienie których będzie konieczne, jeśli nie zostaną podjęte należyte działania w tym zakresie. Uszkodzenie struktury budynku, jego instalacji elektrycznej i rurociągów może wiązać się z ogromnymi kosztami. Co ważne, te znaczne naprawy są niczym w porównaniu z kosztem usługi firmy Geobear w celu zatrzymania osiadaniu gruntu.

Osiadanie, w stosunku do którego nie podjęto żadnych działań, może prowadzić do znacznych szkód nieruchomości i utraty wartości strukturalnej, a także do powstania kosztów, którymi zostanie obciążona prowadzona działalność gospodarcza wskutek braku możliwości korzystania z lokali lub budynków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Osiadanie, w stosunku do którego nie podjęto żadnych działań może spowodować:

-Uszkodzenie rurociągów i instalacji elektrycznej

-Potencjalną utratę wartości nieruchomości lub budynku

-Niekorzystny wpływ na estetykę

-Zacinanie się drzwi i okien wskutek odkształceń

-Wyższe koszty prowadzenia działalności z uwagi na to, że lokali nie można użytkować zgodnie z przeznaczeniem

-Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w przypadku osiadania infrastruktury

-Potencjalne skutki związane z uszkodzeniem struktury oraz ryzyko zawalenia

-Ogromne koszty ponoszone na naprawy.

W jaki sposób można zaradzić osiadaniu?

Rozwiązania Geobear opierają się na iniekcji rozszerzającego się geopolimeru pod nieruchomością: geopolimer jest wpompowywany do gleby w formie płynnej, a następnie ulega rozszerzeniu pod powierzchnią gruntu. Rozszerzanie się geopolimeru powoduje wypełnienie pustek w glebie, umożliwiając wypchnięcie pozostałości wody i zagęszczenie gruntu – dzięki temu pod fundamentami lub posadzką tworzy się solidna i stabilna podstawa.

Rozszerzający się pod powierzchnią gruntu geopolimer przepływa tam, gdzie napotyka najmniejszy opór do momentu, aż nie jest już w stanie przemieszczać się dalej; w tym momencie siła rozszerzania geopolimeru zaczyna napierać na fundamenty nieruchomości. Kontrola procesu odbywa się za pośrednictwem laserowych monitorów, które wychwytują ruchy w zakresie 0,25 mm powyżej punktu iniekcji.

Po ustabilizowaniu gruntu nastąpi zakończenie procesu w tym punkcie iniekcji i przejście do następnego. Iniekcje są wykonywane w punktach oddalonych od siebie o 1,5 m, co zapewnia równomierne rozprowadzenie geopolimeru pod problematycznym obszarem nieruchomości. Po wstępnym podniesieniu podłogi iniekcja geopolimeru w punkcie iniekcji będzie kontynuowana do momentu podniesienia podłogi do wymaganego poziomu.

Zastosowany geopolimer jest materiałem, który nie ulega degradacji i stanowi trwałe rozwiązanie o właściwościach porównywalnych z betonem, z tym że proces wstrzykiwania geopolimeru Geobear w problematyczny obszar odbywa się w sposób szybszy i czystszy. Dla porównania natrysk betonem wymaga zastosowania ciężkich maszyn, sprawiając, że nieruchomość faktycznie zmienia się w plac budowy, podobnie jak ma to miejsce przy wykorzystaniu tradycyjnej metody JetGrouting, która z kolei wymaga wykonywania robót ziemnych w glebie pod fundamentami. W przypadku technologii Geobear wystarczy nawiercenie niewielkich otworów i wstrzyknięcie geopolimeru.

Zastosowanie iniekcji geopolimerowych jest najwygodniejszym rozwiązaniem problemu osiadania domu. a w wielu przypadkach preferowaną opcją; inne metody, np. podbudowa natryskowa wykonywana przez wykonawców stosujących tradycyjne metody budowlane, stają się przestarzałe i powoli wypierane przez nowoczesne technologie.

Opadająca podłoga w domu – te objawy powinny Cię zaniepokoić

Wszystkie wspomniane metody radzenia sobie z osiadaniem budynku i pęknięciami wymagają przeprowadzenia prac remontowych. Jedne są bardziej uciążliwe, inne nieco mniej, ale zawsze wiążą się z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych. Niejednokrotnie konieczne jest wstrzymanie użytkowania budynku. Dlatego osoby odpowiedzialne za jego stan techniczny często czekają z reakcją. Tymczasem opadająca podłoga w domu może być poważnym zagrożeniem.

Podłoga na gruncie w starym domu może mieć widoczne pęknięcia powstałe znacznie wcześniej. Jeśli doszło do nich w wyniku podmycia czy innych czynników, które już nie są aktywne, prawdopodobnie zagrożenie dalszym postępem zniszczenia jest niewielkie. Warto jednak dla bezpieczeństwa zlecić ekspertyzę. Natomiast jeśli pęknięcia pojawiły się nagle, może to oznaczać nierównomierne osiadanie budynku i tu konieczna jest natychmiastowa reakcja. Tak samo szybko należy działać, jeśli szczeliny widocznie się powiększają.

Zobacz, jak problem osiadania mogą rozwiązać iniekcje geopolimerowe:

 

Korzyści wynikające z naprawy osiadania:

-Możliwość użytkowania budynków lub budowli zgodnie z przeznaczeniem, wydłużając czas ich użytkowania

-Podniesienie poziomu bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowników

-Struktury budynku, dach, nadbudówka, drzwi i okna spełniają swoją zakładaną funkcję

-Utrzymanie, a nawet potencjalne podniesienie wartości budynku

-Jak najwcześniejsze podjęcie działania naprawczego umożliwi zmniejszenie uszkodzeń wskutek osiadania, co tym samym będzie się wiązać z bezpośrednimi oszczędnościami.

Wszelkie informacje dotyczące osiadania można uzyskać, kontaktując się z firmą Geobear.

Firma Geobear może przeprowadzić wizję lokalną wraz z badaniem gruntu mającą na celu uświadomienie zakresu problemów związanych z osiadaniem w konkretnej lokalizacji.

Zauważyłeś niepokojące sygnały w Twoim domu?

WYPEŁNIJ FORMULARZ, aby umówić WIZYTĘ KONSULTACYJNĄ problemów związanych z osiadaniem Twojego domu.
Nie czekaj, aż problem będzie postępował.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.