Najczęstsze oznaki osiadania domu

– Pojawiające się nagle pęknięcia na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz posadzkach
– Widocznie nierówne, chwiejne lub wyraźnie opadające na jedną stronę posadzki
– Uszkodzenia konstrukcyjne pojawiają się nagle, niemalże znikąd
Drzwi i okna zacinają się lub nie otwierają i nie zamykają tak, jak powinny
Pojawienie się szczelin między ościeżnicami i framugami okien i drzwi
– Budynek lub konstrukcja wydaje się być pochylona w jednym kierunku, nie stoi prosto
– Woda w zlewach, umywalkach i wannach spływa w niewłaściwym kierunku
– Niewyjaśnione uszkodzenia powodowane przez wodę
Kanalizacja nie działa tak, jak do tej pory, lub w ogóle nie działa
– Popękany komin wydaje się być przechylony na jedną stronę.


Jeśli podejrzewasz, że masz problem z osiadaniem domu – zapisz się na bezpłatny webinar. Nasi inżynierowie opowiedzą, jak rozpoznać pierwsze oznaki osiadania i kiedy pękające ściany nie są problemem. Jakie są konsekwencje ignorowania problemów z osiadaniem?
Omówimy metody naprawy, w tym iniekcje geopolimerowe Geobear, na przykładach realizacji u naszych klientów. Z przyjemnością będziemy też odpowiadać na pytania pojawiające się ze strony uczestników.

Kiedy: 24. marca o godz. 19.00.
Bezpłatna rejestracja:


Jakie są najczęstsze przyczyny osiadania?

  • Niewłaściwe zagęszczenie gruntu na etapie budowy

W 90% przypadków, gdy mamy do czynienia z osiadaniem, jest to spowodowane nie dogęszczeniem gruntu. Podsypka została niewłaściwie i niestarannie wykonana, z czasem, pod ciężarem domu osiada, a pod chudziakiem powstają pustki. Tak, na przykład wydarzyło się w domu Pani Joanny ze Zgierza. W filmie poniżej Klientka opowiada, jak w jej nowo wybudowanym domu popękały wszystkie ściany i osiadła podłoga:

 

  • Słabe fundamenty

Często przyczyną osiadania są słabe fundamenty. Dotyczy to zwłaszcza starszych domów, kilkunasto-, kilkudziesięcioletnich, budowanych w starej technologii i posadowionych na płytkich fundamentach.
Lub sytuacji, gdy właściciele decydują się na rozbudowę domu, dobudowę, wymianę dachu, dobudowę schodów, kominka. Problemem wtedy jest zwiększenie obciążenia fundamentów, które pierwotnie nie były projektowane z myślą o dodatkowym obciążeniu.

Skład gleby

Osiadanie często związane jest z występowaniem wody w glebie pod fundamentami. Określone rodzaje gleby są podatne na osiadanie bardziej niż inne.

Grunty spoiste, np. glina i muł, są szczególnie podatne na to zjawisko, ponieważ zmniejszają i zwiększają swoją objętość w zależności od ilości zawartej w nich wilgoci. Oznacza to, że warunki atmosferyczne mogą mieć ogromny wpływ na ich skład. Grunty gliniaste dość powszechnie występują na terytorium Polski, w związku z czym problem ten dotyczy bardzo wielu osób.

Grunty niespoiste, np. piasek i żwir, są mniej podatne na zmniejszanie i zwiększanie objętości, jednak bardziej podatne na wymywanie przez wodę (np. w przypadku awarii wodociągu).

Drzewa i inna roślinność

Mimo że pobliskie drzewa lub krzewy mogą zdobić krajobraz w pobliżu miejsca zamieszkania lub pracy, mogą również stać się przyczyną osiadania. Roślinność znajdująca się w pobliżu fundamentów może przyczyniać się do występowania tego zjawiska, ponieważ korzenie zasysają wilgoć z gleby, powodując zmniejszenie objętości gruntu. Stanowi to poważne zagrożenie w długich okresach suszy, ponieważ roślinność pozbawiona wilgoci zapuszcza swoje korzenie przez fundamenty budynku w poszukiwaniu wody.

Problemy powodowane działalnością ludzką

Osiadanie nie jest powodowane wyłącznie przez czynniki środowiskowe – wpływ na to ma również wiele czynników związanych z działalnością ludzką. Woda wypływająca z uszkodzonej kanalizacji może czasem zmiękczyć lub nawet wymyć grunt pod fundamentami, powodując ruchy gruntu, a przez to ruchy budynku. Problem ten dotyczy zwykle gleb piaszczystych i żwirowych.

Inną przyczyną osiadania są kopalnie. Na obszarach, w których prowadzono bardzo intensywną eksploatację złóż węgla, występować będą otwarte strefy pod powierzchnią gruntu mogące prowadzić do osiadania.

Ruch drogowy i roboty ziemne prowadzone w pobliżu mogą powodować poważne i długotrwałe wibracje stanowiące potencjalną przyczynę ruchów gruntu i jego osiadania.

Nie ignoruj osiadania! Zaniedbane osiadanie to ryzyko uszkodzeń instalacji domowych i większe koszty naprawy:

  • Osiadająca posadzka może uszkodzić instalację ogrzewania podłogowego, rury kanalizacyjne biegnące pod podłogą.
  • Pękające ściany, zwłaszcza powiększające się szczeliny mogą uszkodzić instalację elektryczną.
  • Konieczność wymiany drzwi lub okien.
  • Potencjalną utratę wartości nieruchomości lub budynku
  • Niekorzystny wpływ na estetykę
  • Koszty napraw i remontów.

W jaki sposób naprawić skutki osiadania?

Rozwiązania Geobear opierają się na iniekcji rozszerzającego się geopolimeru pod nieruchomością: geopolimer jest wpompowywany do gleby w formie płynnej, a następnie ulega rozszerzeniu pod powierzchnią gruntu. Rozszerzanie się geopolimeru powoduje wypełnienie pustek w glebie, umożliwiając wypchnięcie pozostałości wody i zagęszczenie gruntu – dzięki temu pod fundamentami lub posadzką tworzy się solidna i stabilna podstawa.

Precyzyjna kontrola procesu odbywa się za pośrednictwem laserowych monitorów, które wychwytują ruchy w zakresie 1 mm powyżej punktu iniekcji.

Iniekcje są wykonywane w punktach oddalonych od siebie o 1,5 m, co zapewnia równomierne rozprowadzenie geopolimeru pod problematycznym obszarem nieruchomości.

Zastosowany geopolimer jest materiałem, który nie ulega degradacji i stanowi trwałe rozwiązanie o właściwościach porównywalnych z betonem.

Zastosowanie iniekcji geopolimerowych jest najwygodniejszym rozwiązaniem problemu osiadania domu. a w wielu przypadkach jedyną opcją; inne metody, np. podbudowa natryskowa wykonywana przez wykonawców stosujących tradycyjne metody budowlane, stają się przestarzałe i powoli wypierane przez nowoczesne technologie.

Zobacz, jak problem osiadania mogą rozwiązać iniekcje geopolimerowe:

 

Zauważyłeś niepokojące sygnały w Twoim domu?

WYPEŁNIJ FORMULARZ, aby umówić WIZYTĘ KONSULTACYJNĄ problemów związanych z osiadaniem Twojego domu.
Nie czekaj, aż problem będzie postępował.

 

 

 

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.