Kurczenie się gliny, a osiadanie budynków

(6 maja, 2023)

Kurczenie się gliny, a osiadanie budynków

Skurcz gliny odpowiada za dużą część przypadków osiadania domów, a drzewa (posadzone zbyt blisko domu!) i ich system korzeniowy są główną przyczyną problemu, którego obawia się wielu właścicieli domów. Ale czym dokładnie jest kurczenie się gliny i w jaki sposób może być odpowiedzialne za to zjawisko?

Czym jest kurczenie się gliny i czym jest ono powodowane?

Skurcz gliny występuje, gdy pobliskie korzenie drzew pobierają większość wilgoci z gleby podczas ciepłych i suchych miesięcy letnich. Późniejszy brak wody w ziemi powoduje kurczenie się gliny, co z kolei powoduje przesuwanie się fundamentów pod budynkiem.

Gdy nadejdzie jesień i zima, wilgoć powróci, powodując przesunięcie fundamentów w górę, a nie w dół, jak miało to miejsce latem. Niebezpieczeństwo polega na tym, że fundamenty mogą poruszać się sezonowo w górę i w dół, co może znacznie pogorszyć osiadanie i znacznie trudniej będzie je naprawić w miarę upływu lat – nazywa się to “ruchem sezonowym”.

Dlatego ważne jest, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie, zanim dojdzie do dalszych szkód, którym można zapobiec z wyprzedzeniem. Aby rozwiązać ten problem , przed wykonaniem jakichkolwiek prac należy przeprowadzić badanie gleby. Chociaż niektórzy zrezygnowaliby z przeprowadzenia badania gruntu, jest to w rzeczywistości istotny krok w całym procesie, dlatego też eksperci zdecydowanie zalecają jego przeprowadzenie.

Badanie gruntu: co to jest i dlaczego jest ważne?

Badanie gleby pozwala inżynierom określić, tak dokładnie jak to możliwe, głębokość najgłębszych korzeni w celu skutecznego rozwiązania problemu.
Celem przeprowadzonego badania geotechnicznego jest zweryfikowanie cech i właściwości gruntu w konkretnych miejscach objętych osiadaniem. Dzięki temu, na podstawie wyników badania mamy możliwość obliczenia przybliżonej ilości geopolimeru przeznaczonego do zużycia oraz rezultaty wykonanej usługi.

 

 

Iniekcje geopolimerowe – nieinwazyjne rozwiązanie problemu osiadania

Geobear oferuje trwałe, niezwykle skuteczne rozwiązanie problemu kurczenia się gliny, które zostało specjalnie zaprojektowane i skonstruowane tak, aby nie powodować utrudnień w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców.
Ekspansywny geopolimer wypełnia wszystkie pustki i pęknięcia/szczeliny, powstałe w wyniku kurczenia się gliny. Pomaga to zapobiec migracji wilgoci wraz ze zmianą pór roku. To z kolei znacznie zmniejszy ryzyko kurczenia się i pęcznienia, czyniąc ją najbardziej idealnym rozwiązaniem problemu kurczenia się gliny.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.