Do tej pory, na całym świecie firma Geobear  przeprowadziła wiele napraw obiektów historycznych: pomników, mostów, kościołów i zamków. W Polsce wspieraliśmy renowację przedwojennej kamienicy na warszawskim Mokotowie, przy ul. Grottgera 14.

Prace naprawcze w przypadku wzmocnień za pomocą iniekcji geopolimerowej, to kwesti kilku dni (1-7), a nie tygodni, jak to się dzieje podczas tradycyjnych metod. Nie ma potrzeby kopania ani dokonywania żadnych zmian w obiekcie. Minimalizuje to potrzebę nadzoru archeologicznego i sprawia, że iniekcja polimerów jest realną alternatywą dla starszych budynków o delikatnej budowie i nieodpowiednich fundamentach.

Zalety rozwiązań Geobear

Szybkość i brak zakłóceń
– Prace prowadzone są przez krótki czas lub w nocy.
– Samowystarczalna, mobilna siła robocza – pracownicy są w stanie opuścić miejsce
prowadzenia prac w ciągu zaledwie 15 minut.
– Minimalnie inwazyjne roboty ziemne.

Doskonałe właściwości w zakresie obciążeń dynamicznych/bezpieczeństwa
– Żywice Geobear są elastyczne – nie kruszą się ani nie ulegają rozdrobnieniu na proszek,
tak jak ma to miejsce w przypadku zaprawy.
– Krótki czas twardnienia zapobiega przedostawaniu się żywicy na głębokość większą niż
1,5 m.
– Jeżeli żywica dostanie się do kanalizacji, może zostać usunięta za pomocą strumienia
wody, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnej zaprawy.

Większa nośność
– Materiał rozszerza się objętościowo do 30 x, zapewniając duże zagęszczenie.
– Wypełnia pustki, ubija glebę i zwiększa nośność.
– Zagęszczenie jest sprawdzane w ramach wykorzystujących sondę badań przeprowadzanych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu lub monitorowane przez
georadar.

Wydłużenie okresu eksploatacji obiektów (tyko płyta betonowa)
– Po przywróceniu pełnego podparcia płyty zmniejsza się prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć lub ubytków.
– Mocna podstawa wydłuża okres eksploatacji popękanych płyt o lata.
– Można z łatwością wyeliminować wszelkie nietypowe poprocesowe czynniki geotechniczne.

Podnoszenie i poziomowanie zapadniętych płyt (tylko płyta betonowa)
– Po wzmocnieniu gruntu następuje podniesienie płyt lub stopy fundamentowej.
– Monitorowanie za pomocą dokładnych laserów (dokładność na poziomie do 250 mikronów).
– Eliminacja zagrożeń związanych z poruszaniem się, brak potrzeby „planowania”, większe bezpieczeństwo.

Oszczędność kosztów
– Koszty stabilizacji stanowią ok. 50-60% kosztów typowej tradycyjnej wymiany.
– Prace towarzyszące związane z monitorowaniem prowadzone są równocześnie, co minimalizuje koszty i czas.

Przyjazność dla środowiska i trwałość
– Nieszkodliwa dla środowiska żywica nie wpływa negatywnie na wody gruntowe; badania dotyczące starzenia się wskazują na trwałość przekraczającą 100 lat.
– Prace wykonywane są zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.
– Brak uszkodzeń materiału w ciągu prawie 40 lat stosowania.