Nieinwazyjne naprawy posadzek w budynkach użyteczności publicznej. Nieodczuwalne dla użytkowników.

Szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, muzea, szkoły i urzędy, muszą działać przez cały czas.
Zjawisko osiadania fundamentów lub posadzek może stanowić duży problem w przypadku budynków użyteczności publicznej. Zamknięcie pomieszczeń, utrata
dochodów i zakłócenia w zakresie obsługi klientów często pociągają za sobą koszty, które są wyższe niż koszty samej naprawy. Opuszczenie pomieszczeń jest często opcją, której nie można brać pod uwagę.

Firma Geobear specjalizuje się w szybkiej naprawie i poziomowaniu podłoży, podczas którego pomieszczenia zwykle pozostają otwarte. Nie wykonuje się żadnych wykopów, ponieważ geopolimer jest wtryskiwany do podłoża przez małe otwory wywiercone w posadzce. Rozszerzający się geopolimer najpierw wypełnia pustki w podłożu, a następnie rozszerza się i, jeżeli to konieczne, podnosi posadzkę lub płytę na żądaną wysokość. Geopolimer szybko się utwardza i osiąga właściwości nośne w ciągu ok. 15 minut, pozwalając na powrót do normalnego funkcjonowania.

Rozwiązania iniekcji geopolimerowej są dziesięć razy szybsze niż metody alternatywne.

Naprawy przeprowadzane są zwykle w ciągu kilku dni, a nie tygodni czy miesięcy.
Osiadanie posadzek i fundamentów może powodować różne problemy natury funkcjonalnej i estetycznej w budynkach. Do najczęstszych należy blokowanie się drzwi i okien, pojawianie się pęknięć na ścianach i posadzkach lub nieoczekiwanych wycieków wody. Jednym z naszych podstawowych oczekiwań jest bezpieczeństwo podczas pracy każdego dnia. Jeżeli nie zostaną podjęte stosowne kroki, zagrożone może zostać bezpieczeństwo i mogą pojawić się zakłócenia w sprawnym funkcjonowaniu użytkowników: klientów, petentów, personelu, czy gości. Nierówne posadzki mogą prowadzić do urazów (np. zwichnięcia, skręcenie kostki), narażając administrację na koszty i ryzyko pozwu.

Zalety rozwiązań Geobear

Szybkość i brak zakłóceń
– Prace prowadzone są przez krótki czas lub w nocy.
– Samowystarczalna, mobilna siła robocza – pracownicy są w stanie opuścić miejsce
prowadzenia prac w ciągu zaledwie 15 minut.
– Minimalnie inwazyjne roboty ziemne.

Doskonałe właściwości w zakresie obciążeń dynamicznych/bezpieczeństwa
– Żywice Geobear są elastyczne – nie kruszą się ani nie ulegają rozdrobnieniu na proszek,
tak jak ma to miejsce w przypadku zaprawy.
– Krótki czas twardnienia zapobiega przedostawaniu się żywicy na głębokość większą niż
1,5 m.
– Jeżeli żywica dostanie się do kanalizacji, może zostać usunięta za pomocą strumienia
wody, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnej zaprawy.

Większa nośność
– Materiał rozszerza się objętościowo do 30 x, zapewniając duże zagęszczenie.
– Wypełnia pustki, ubija glebę i zwiększa nośność.
– Zagęszczenie jest sprawdzane w ramach wykorzystujących sondę badań przeprowadzanych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu lub monitorowane przez
georadar.

Wydłużenie okresu eksploatacji obiektów (tyko płyta betonowa)
– Po przywróceniu pełnego podparcia płyty zmniejsza się prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć lub ubytków.
– Mocna podstawa wydłuża okres eksploatacji popękanych płyt o lata.
– Można z łatwością wyeliminować wszelkie nietypowe poprocesowe czynniki geotechniczne.

Podnoszenie i poziomowanie zapadniętych płyt (tylko płyta betonowa)
– Po wzmocnieniu gruntu następuje podniesienie płyt lub stopy fundamentowej.
– Monitorowanie za pomocą dokładnych laserów (dokładność na poziomie do 250 mikronów).
– Eliminacja zagrożeń związanych z poruszaniem się, brak potrzeby „planowania”, większe bezpieczeństwo.

Oszczędność kosztów
– Koszty stabilizacji stanowią ok. 50-60% kosztów typowej tradycyjnej wymiany.
– Prace towarzyszące związane z monitorowaniem prowadzone są równocześnie, co minimalizuje koszty i czas.

Przyjazność dla środowiska i trwałość
– Nieszkodliwa dla środowiska żywica nie wpływa negatywnie na wody gruntowe; badania dotyczące starzenia się wskazują na trwałość przekraczającą 100 lat.
– Prace wykonywane są zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.
– Brak uszkodzeń materiału w ciągu prawie 40 lat stosowania.