W jaki sposób można zaradzić osiadaniu domów?
(26 listopada, 2019)

W jaki sposób można zaradzić osiadaniu?

Rozwiązania Geobear opierają się na iniekcji rozszerzającego się geopolimeru pod nieruchomością: geopolimer jest wpompowywany do gleby w formie płynnej, a następnie ulega rozszerzeniu pod powierzchnią gruntu. Rozszerzanie się geopolimeru powoduje wypełnienie pustek w glebie, umożliwiając wypchnięcie pozostałości wody i zagęszczenie gruntu – dzięki temu pod fundamentami lub posadzką tworzy się solidna i stabilna podstawa.

Rozszerzający się pod powierzchnią gruntu geopolimer przepływa tam, gdzie napotyka najmniejszy opór do momentu, aż nie jest już w stanie przemieszczać się dalej; w tym momencie siła rozszerzania geopolimeru zaczyna napierać na fundamenty nieruchomości. Kontrola procesu odbywa się za pośrednictwem laserowych monitorów, które wychwytują ruchy w zakresie 0,25 mm powyżej punktu iniekcji.

Po ustabilizowaniu gruntu nastąpi zakończenie procesu w tym punkcie iniekcji i przejście do następnego. Iniekcje są wykonywane w punktach oddalonych od siebie o 1,5 m, co zapewnia równomierne rozprowadzenie geopolimeru pod problematycznym obszarem nieruchomości. Po wstępnym podniesieniu podłogi iniekcja geopolimeru w punkcie iniekcji będzie kontynuowana do momentu podniesienia podłogi do wymaganego poziomu.

Zastosowany geopolimer jest materiałem, który nie ulega degradacji i stanowi trwałe rozwiązanie o właściwościach porównywalnych z betonem, z tym że proces wstrzykiwania geopolimeru Geobear w problematyczny obszar odbywa się w sposób szybszy i czystszy. Dla porównania natrysk betonem wymaga zastosowania ciężkich maszyn, sprawiając, że nieruchomość faktycznie zmienia się w plac budowy, podobnie jak ma to miejsce przy wykorzystaniu tradycyjnej metody JetGrouting, która z kolei wymaga wykonywania robót ziemnych w glebie pod fundamentami. W przypadku technologii Geobear wystarczy nawiercenie niewielkich otworów i wstrzyknięcie geopolimeru.

Zastosowanie iniekcji geopolimerowych jest najwygodniejszym rozwiązaniem problemu osiadania domu. a w wielu przypadkach preferowaną opcją; inne metody, np. podbudowa natryskowa wykonywana przez wykonawców stosujących tradycyjne metody budowlane, stają się przestarzałe i powoli wypierane przez nowoczesne technologie.

Korzyści wynikające z naprawy osiadania:

-Możliwość użytkowania budynków lub budowli zgodnie z przeznaczeniem, wydłużając czas ich użytkowania

-Podniesienie poziomu bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowników

-Struktury budynku, dach, nadbudówka, drzwi i okna spełniają swoją zakładaną funkcję

-Utrzymanie, a nawet potencjalne podniesienie wartości budynku

-Jak najwcześniejsze podjęcie działania naprawczego umożliwi zmniejszenie uszkodzeń wskutek osiadania, co tym samym będzie się wiązać z bezpośrednimi oszczędnościami.

Wszelkie informacje dotyczące osiadania można uzyskać, kontaktując się z firmą Geobear.

Firma Geobear może przeprowadzić wizję lokalną wraz z badaniem gruntu mającą na celu uświadomienie zakresu problemów związanych z osiadaniem w konkretnej lokalizacji.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.