Nowoczesne rozwiązania naprawcze, które wspierają infrastrukturę morską

Porty odgrywają istotną rolę w gospodarce, zapewniając stały przepływ surowców i towarów. Mają również kluczowe znaczenie w przypadku transportu pasażerskiego. Zjawisko osiadania fundamentów lub gruntu w przypadku portów może stanowić duży problem. Po drogach w porcie poruszają się często ogromne ciężarówki i wózki widłowe, przewożące tony kontenerów.  Stare porty nie są dostosowane do obsługi nowoczesnych statków, co oznacza, że nie radzą sobie z obciążeniem, a to może powodować problem z osiadaniem.

Przerwanie działalności, utrata dochodów i zakłócenia w zakresie ogólnej gospodarki często pociągają za sobą koszty, które są wyższe niż koszty samej naprawy. Osiadanie może również zagrażać bezpieczeństwu pracowników i pasażerów.

 

POWERPILE pomaga w prosty sposób podnosić, poziomować i podpierać porty morskie, infrastrukturę stoczniową, szyny dźwigowe, przejścia, drogi dla pojazdów itp. Również nabrzeża, wały i jazy mogą podlegać naprawie. Lata erozji mogą sprawiać, że wały, tamy, jazy i stawy muszą być ponownie umacniane. POWERPILE wypełnia pustki w sposób szybki, precyzyjny i ekonomiczny oraz przywraca spójność konstrukcji. Procesy POWERPILE zapewniają długotrwałe umocnienie i jednocześnie zwiększają nośność i wzmacniają grunt.

POWERPILE działa bez zakłóceń dla pracy obiektu, co jest ważne dla portów, które muszą funkcjonować bez przerwy. Cały sprzęt i materiały mieszczą się w jednej ciężarówce, a prace prowadzone są w danym czasie tylko na jednym fragmencie obszaru, z którego można korzystać już po 30 minutach od zakończenia prac przez nasz zespól specjalistów.

Osiadanie fundamentów może przybierać w portach różne formy. Typowe problemy:

• Osiadanie płyt betonowych/asfaltu
• Niestabilne drogi, po których poruszają się żurawie
• Powodowana przez wodę erozja mola lub innych konstrukcji mających styczność z wodą
• Przeciekające włazy
• Osiadające lub zapadające się fundamenty budynków portowych

Firma Geobear specjalizuje się w szybkiej naprawie i poziomowaniu podłoży, podczas którego port może zwykle normalnie pracować. Nie wykonuje się żadnych wykopów, ponieważ geopolimer jest wtryskiwany do podłoża przez małe otwory wywiercone w materiale powierzchniowym. Rozszerzający się geopolimer najpierw wypełnia pustki w podłożu, a następnie rozszerza się i, jeżeli to konieczne, podnosi posadzkę lub płytę na żądaną wysokość. Geopolimer szybko się utwardza i osiąga właściwości nośne w ciągu ok. 15 minut. Po obszarze poddanym naprawie może przejechać nawet samochód ciężarowy.

 

Zalety rozwiązań Geobear

 

Szybkość i brak zakłóceń
– Prace prowadzone są przez krótki czas lub w nocy.
– Samowystarczalna, mobilna siła robocza – pracownicy są w stanie opuścić miejsce prowadzenia prac w ciągu zaledwie 15 minut.
– Minimalnie inwazyjne roboty ziemne.

Doskonałe właściwości w zakresie obciążeń dynamicznych/bezpieczeństwa
– Żywice Geobear są elastyczne – nie kruszą się ani nie ulegają rozdrobnieniu na proszek, tak jak ma to miejsce w przypadku zaprawy.
– Krótki czas twardnienia zapobiega przedostawaniu się żywicy na głębokość większą niż 1,5 m.
– Jeżeli żywica dostanie się do kanalizacji, może zostać usunięta za pomocą strumienia wody, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnej zaprawy.

Większa nośność
– Materiał rozszerza się objętościowo do 30 x, zapewniając duże zagęszczenie.
– Wypełnia pustki, ubija glebę i zwiększa nośność.
– Zagęszczenie jest sprawdzane w ramach wykorzystujących sondę badań przeprowadzanych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu lub monitorowane przez
georadar.

Wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni
– Po przywróceniu pełnego podparcia płyty zmniejsza się prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć lub ubytków.
– Mocna podstawa wydłuża okres eksploatacji popękanych płyt o lata.
– Można z łatwością wyeliminować wszelkie nietypowe poprocesowe czynniki geotechniczne.

Podnoszenie i poziomowanie zapadniętych powierzchni
– Po wzmocnieniu gruntu następuje podniesienie płyt lub stopy fundamentowej.
– Monitorowanie za pomocą dokładnych laserów (dokładność na poziomie do 250 mikronów).
– Eliminacja zagrożeń związanych z poruszaniem się, brak potrzeby „planowania”, większe bezpieczeństwo.

Oszczędność kosztów
– Koszty stabilizacji stanowią ok. 50-60% kosztów typowej tradycyjnej wymiany.
– Prace towarzyszące związane z monitorowaniem prowadzone są równocześnie, co minimalizuje koszty i czas.

Przyjazność dla środowiska i trwałość
– Nieszkodliwa dla środowiska żywica nie wpływa negatywnie na wody gruntowe; badania dotyczące starzenia się wskazują na trwałość przekraczającą 100 lat.
– Prace wykonywane są zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.
– Brak uszkodzeń materiału w ciągu prawie 40 lat stosowania.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.