Oznaki opadania podłogi w domu

Drzwi i okna są zablokowane

Zablokowane okna i drzwi wraz z pęknięciami na ścianie mogą być pierwszymi oznakami uszkodzenia fundamentów. Jeżeli drzwi i/lub okna zacinają się i trudno je otworzyć, otwierają się same lub w ich pobliżu widoczne są ubytki, należy zbadać przyczynę takich problemów. W najgorszym wypadku te drobne niedogodności, jeżeli zostaną zignorowane, mogą przerodzić się w poważne problemy konstrukcyjne. Ich przyczyną mogą być zapadające się lub niestabilne fundamenty. Jeżeli grunt pod budynkiem nie jest już w stanie wytrzymać obciążenia, rozpoczyna się proces osiadania fundamentów. Jego przyczyną może być zmiana w warunkach gruntowych, dlatego z osiadaniem fundamentów mamy do czynienia w przypadku budynków w każdym wieku. Jeżeli zauważą Państwo problemy z drzwiami i oknami lub pęknięcia, powinni Państwo rozpocząć monitorowanie stopnia ich zaawansowania i zadzwonić do naszej firmy. Nasi pracownicy dokonają profesjonalnej oceny stanu technicznego budynku.

Aby wybrać najlepsze rozwiązanie, najpierw należy ustalić przyczynę problemu. Najczęstsze przyczyny przesuwania się/osiadania fundamentów:

Obniżający się poziom wód gruntowych

Obecność wód gruntowych odpowiada za powstawanie skierowanej w górę siły nazywanej siłą wyporu, która również oddziałuje na cząstki gleby. Gdy poziom wód gruntowych spada, położone niżej warstwy gleby poddawane są większemu obciążeniu, co może powodować ściskanie, a w konsekwencji osiadanie fundamentów.

Erozja
o Do erozji gruntu znajdującego się pod fundamentami może w szczególności przyczyniać się przepływająca woda. Powoduje ona powstawanie pustek w warstwie gleby oraz utratę nośności, co prowadzi do osiadania. Źródłem wody mogą być między innymi opady lub pęknięte przewody instalacji wodociągowej.

Niewłaściwie zagęszczony grunt
o Jeżeli warstwa gruntu gruboziarnistego pod konstrukcjami nośnymi lub posadzkami nie zostanie odpowiednio zagęszczona na etapie budowy, wystąpi zjawisko osiadania.

Drgania
o Prowadzone w pobliżu prace budowlane, w szczególności palowanie i wykonywanie wykopów, lub duży ruch drogowy/kolejowy, mogą powodować silne drgania gruntu. Może to prowadzić do dalszego zagęszczania lub upłynniania wrażliwego gruntu, powodując osiadanie.

Skurcz gruntu
o W przypadku niektórych gruntów spoistych zmiany w zawartości wody mogą powodować zmiany objętościowe. Bardzo suche sezony lub roślinność mogą prowadzić do utraty wilgoci
w gruncie w stopniu powodującym jego kurczenie się, w wyniku czego pojawiają się w nim pęknięcia, a nawet pustki.

Niewłaściwy projekt fundamentów
o Na etapie projektowania budynku informacje dotyczące warunków glebowych mogą być niewystarczające, prowadząc do błędów projektowych. Zaniżona ściśliwość gleby może powodować osiadanie.