Słupy geopolimerowe – wzmocnienie konstrukcji Geobear

Unikalna, chroniona patentem technologia podparcia konstrukcji budowlanych od Geobear. Słupy geopolimerowe Geobear są przeznaczone do zapobiegania osiadaniu i wzmacniania gruntu słabonośnego. Ten unikalny i chroniony patentem proces wzmacnia grunt oraz jest szybką i nieuciążliwą alternatywą dla tradycyjnych metod typu Jetgrouting. Rozwiązania  Geobear mogą być stosowane na głębokościach do 9 m pod ławą fundamentową, stopą fundamentową i rusztem fundamentowym oraz mogą służyć do naprawy uszkodzonych systemów pali/wzmacniania gruntu.

Dlaczego słupy geopolimerowe, a nie tradycyjne metody podbicia?

Rozwiązania podparcia konstrukcji budowlanych Geobear wykorzystują słupy geopolimerowe, które mogą być montowane bezpośrednio pod betonową powierzchnią posadzki i pod fundamentami. Słupy geopolimerowe są idealne w przypadku trudno dostępnych miejsc, ponieważ ich instalacja nie wymaga zrywania posadzek, czy w wprowadzania ciężkiego sprzętu budowlanego. Rozwiązania podparcia konstrukcji budowlanych  Geobear ograniczają uciążliwość, hałas i bałagan do minimum.

Nieuciążliwy montaż

Pale o niewielkiej średnicy w rozszerzającej się obudowie są wprowadzane pod ziemię poprzez małe 50-milimetrowe otwory. Do obudowy wtryskiwany jest geopolimer o wysokiej rozszerzalności, co skutkuje powiększeniem średnicy pala do 400 mm. Materiał praktycznie natychmiast zastyga. Słupy geopolimerowe Geobear eliminują potrzebę zastosowania kosztownej i uciążliwej tradycyjnej podbudowy lub systemu pali oraz ograniczają do minimum bałagan i uciążliwość, towarzyszące tradycyjnym metodom, typu jetgrouting.

Geopolimer wtryskuje się do elastycznego i rozszerzającego się rękawaprzez niewielki otwór o średnicy 30-50 mm, tworząc słup. Metoda ta spowalnia lub całkowicie zatrzymuje osiadanie. Słupy geopolimerowe Geobear skutkują zagęszczeniem otaczającego je gruntu.

 

Korzyści wzmocnienia konstrukcji budowlanych za pomocą słupów Geobear

  • Alternatywa dla kosztownych i uciążliwych systemów pali lub podbudowy
  • Bez konieczności zrywania posadzek, czy w wprowadzania ciężkiego sprzętu budowlanego
  • Zwiększony dopuszczalny nacisk powierzchniowy otaczającego gruntu – nawet do 600%
  • Wytrzymałość na ściskanie geopolimeru – 1000 kPa – 2000 kPa (ze współczynnikiem bezpieczeństwa do 4)
  • Bałagan i uciążliwość ograniczone do absolutnego minimum
  • Naprawa do głębokości 9 m w głąb gruntu