Problem z przesuwającymi się wózkami sklepowymi lub krzesłami biurowymi? Osiadanie posadzek i fundamentów może powodować różne problemy natury funkcjonalnej i estetycznej w centrach handlowych i biurach. Do najczęstszych należy blokowanie się drzwi i okien, pojawianie się pęknięć na ścianach i posadzkach, przesuwanie się wózków sklepowych lub krzeseł oraz pojawianie się nieoczekiwanych wycieków wody. Osiadanie budynku stanowi poważny problem dla sklepów detalicznych i innych budynków handlowych. Zamknięcie lokalu, utrata dochodu i zakłócenia handlu często powodują powstanie wyższych kosztów niż sama naprawa. Jednym z naszych podstawowych oczekiwań jest bezpieczeństwo podczas pracy i robienia codziennych zakupów. Nierówne posadzki mogą prowadzić do urazów, takich jak skręcenie kostki czy nabicie sobie guza na głowie.
Nie trać ani złotówki i nie obniżaj poziomu obsługi klienta z powodu nagłej konieczności zamknięcia pomieszczeń firmy. Geobear oferuje rozwiązania przyjazne dla przedsiębiorstw, dzięki którym nie ma konieczności zamykania firmy. Minimalne zakłócenia i szybkie ukończenie prac to kwestie o kluczowym znaczeniu dla firm, ponieważ zamknięcie pomieszczeń, utrata dochodów i zakłócenia w prowadzeniu działalności handlowej często pociągają za sobą koszty, które są wyższe niż koszty samej naprawy.
Nie wykonuje się żadnych wykopów, ponieważ geopolimer jest wtryskiwany do podłoża przez małe otwory wywiercone w posadzce. Rozszerzający się geopolimer najpierw wypełnia pustki w podłożu, a następnie rozszerza się i, jeżeli to konieczne, podnosi posadzkę lub płytę na żądaną wysokość. Geopolimer szybko się utwardza i osiąga właściwości nośne w ciągu ok. 15 minut. Po obszarze poddanym naprawie może przejechać nawet samochód ciężarowy.

Zalety rozwiązań Geobear

Szybkość i brak zakłóceń
– Prace prowadzone są przez krótki czas lub w nocy.
– Samowystarczalna, mobilna siła robocza – pracownicy są w stanie opuścić miejsce
prowadzenia prac w ciągu zaledwie 15 minut.
– Minimalnie inwazyjne roboty ziemne.

Doskonałe właściwości w zakresie obciążeń dynamicznych/bezpieczeństwa
– Żywice Geobear są elastyczne – nie kruszą się ani nie ulegają rozdrobnieniu na proszek,
tak jak ma to miejsce w przypadku zaprawy.
– Krótki czas twardnienia zapobiega przedostawaniu się żywicy na głębokość większą niż
1,5 m.
– Jeżeli żywica dostanie się do kanalizacji, może zostać usunięta za pomocą strumienia
wody, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnej zaprawy.

Większa nośność
– Materiał rozszerza się objętościowo do 30 x, zapewniając duże zagęszczenie.
– Wypełnia pustki, ubija glebę i zwiększa nośność.
– Zagęszczenie jest sprawdzane w ramach wykorzystujących sondę badań przeprowadzanych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu lub monitorowane przez
georadar.

Wydłużenie okresu eksploatacji obiektów (tyko płyta betonowa)
– Po przywróceniu pełnego podparcia płyty zmniejsza się prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć lub ubytków.
– Mocna podstawa wydłuża okres eksploatacji popękanych płyt o lata.
– Można z łatwością wyeliminować wszelkie nietypowe poprocesowe czynniki geotechniczne.

Podnoszenie i poziomowanie zapadniętych płyt (tylko płyta betonowa)
– Po wzmocnieniu gruntu następuje podniesienie płyt lub stopy fundamentowej.
– Monitorowanie za pomocą dokładnych laserów (dokładność na poziomie do 250 mikronów).
– Eliminacja zagrożeń związanych z poruszaniem się, brak potrzeby „planowania”, większe bezpieczeństwo.

Oszczędność kosztów
– Koszty stabilizacji stanowią ok. 50-60% kosztów typowej tradycyjnej wymiany.
– Prace towarzyszące związane z monitorowaniem prowadzone są równocześnie, co minimalizuje koszty i czas.

Przyjazność dla środowiska i trwałość
– Nieszkodliwa dla środowiska żywica nie wpływa negatywnie na wody gruntowe; badania dotyczące starzenia się wskazują na trwałość przekraczającą 100 lat.
– Prace wykonywane są zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.
– Brak uszkodzeń materiału w ciągu prawie 40 lat stosowania.