• Domy Mieszkalne

Podbicie klatek schodowych przy ul. Zofii Nałkowskiej 22 w Gdyni.

OBIEKT: Blok mieszkalny przy ul. Zofii Nałkowskiej 22 w Gdyni. Problemem były klatki schodowe odrywające się od bryły głównego budynku bloku. WYZWANIE: Głónym założeniem i oczekiwaniem inwestora było podbicie dwóch klatek wejściowych do budynków mieszkalnych i ustabilizowaniu gruntu pod fundamentami.  Pomimo, że Klient nie oczekiwał nawet przywrócenia klatek do pierwotnego stanu, to udało się nam […]

  • Domy Mieszkalne

Wzmocnienie fundamentów: modernizowany budynek przy ul. Narbutta 58 w Warszawie

OBIEKT: Obiekt mieszkalny na ul. Narbutta 58, w okolicy kina Iluzjin. Budynek będący w trakcie przebudowy i modernizacji. WYZWANIE: Wzmocnienie 23mb istniejących fundamentów na dwóch poziomach (wzmocnienie niezagęszczonego gruntu pod osiadającym fundamentem). Inwestor zdecydował się na wybór iniekcji geopolimerowych w celu podbicia ław fundamentówych z uwagi na szybki czas realizacji, brak kolizji z innymi pracami […]

  • Infrastruktura

Case study – stabilizacja płyt torowiska stacji Kentish Town

Wzmocnienie płyt torowych w Kentish Town Geobear opracował innowacyjne rozwiązanie projektowe w celu ustabilizowania odcinka płytowego toru kolejowego pomiędzy stacją Kentish Town a stacją St Pancras w Londynie. Mieliśmy do czynienia z poważnym wyzwaniem geotechnicznym, ponieważ płyta torowa uległa szybkiemu zniszczeniu, co objawiło się pęknięciami betonowej płyty w wielu miejscach. Głównym powodem pogorszenia się stanu […]

  • Infrastruktura

Stabilizacja systemu kanalizacyjnego – Wielka Brytania

Stabilizacja systemu kanalizacyjnego – Wielka Brytania Na miejscu zdarzenia wystąpiła gwałtowna powódź Droga i system kanalizacji uległy znacznemu osiadaniu o 100-200 mm, spowodowanemu początkowo powodzią. W konsekwencji doszło do podmycia istniejącej rury kanalizacyjnej, co spowodowało jej wygięcie i uszkodzenie złączy, a w konsekwencji dalszą erozję gleby. Doprowadziło to do przyspieszonego tempa osiadania i utraty podparcia […]

  • Logistic centers and manufacturing
  • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Stabilizacja klawiszujących posadzek w magazynie wysokiego składowania – Będzin.

OBIEKT: Magazyn wysokiego składowania w Będzinie. Problemy, z którymi się spotykamy na tego typu obiektach to pustki i warstwy gruntu o obniżonej wytrzymałości bezpośrednio pod posadzką co powoduje ich deformacje i klawiszowanie na dylatacjach. W konsekwencji prowadzi to do pęknięć, pogorszenia się komfortu pracy pojazdów kołowych a nawet ich uszkodzeń. Tak też było w tym […]

  • Obiekty Handlowe i przemysłowe

Podbicie fundamentów i wzmocnienie gruntu pod zbiornikami technologicznymi + poziomowanie zbiorników

OBIEKT: Obiekt stanowią dwa zbiorniki technologiczne. Naszym zadaniem było wzmocnienie gruntu pod silosami. Wysokość zbiorników odpowiednio 3,8 oraz 14,6m. Zbiorniki ze względu na słabe warunki gruntowe zaczęły nierównomiernie osiadać. Nierównomierne osiadanie doprowadziło do znacznego odchylenia od pionu co skutkowało wyłączeniem zbiorników z użytkowania przez UDT.   WYZWANIE: Etap 1 – Wykonanie podbicia fundamentów zbiorników i […]

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.