POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o polityce prywatności i przetwarzaniu danych osobowych

Geobear zobowiązuje się do zachowania i przestrzegania poufności przetwarzanych danych osobowych. Wszelkie przesłane informacje będą wykorzystywane w sieci Geobear, w tym w naszej zwykłej sieci podwykonawców. Administratorem danych osobowych jest Geobear sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, zwany dalej „Geobear”.

Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Geobear oraz naszych Partnerów Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych przez Geobear i Partnerów w celu marketingowym (Cookies, Adwords, Facebook), obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Geobear oraz w Internecie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na retargetowanie reklam w sieci reklamowej Adwords i na Facebooku, w oparciu o informacje znajdujące się na stronie Geobear.

Zastrzeżenie

Informacje i materiały zawarte lub dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.geobear.pl są dostarczane “takie jak są” i “takie, jakie są dostępne” i mają charakter ogólny. Informacje przekazywane przez Geobear nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i nie powinny być samodzielną podstawą do jakiejkolwiek konkretnej decyzji inwestycyjnej, biznesowej, finansowej lub handlowej. Informacje i materiały są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji opartej na takich informacjach lub materiałach należy zasięgnąć profesjonalnej porady i uzyskać niezależną weryfikację informacji i materiałów zawartych w niniejszym dokumencie.

Geobear nie gwarantuje dokładności, adekwatności, kompletności, ani zasadności informacji i materiałów zawartych lub dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.geobear.pl i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia tych informacji i materiałów. W związku z takimi informacjami nie udziela się żadnej gwarancji domniemanej, wyraźnej ani ustawowej (w tym między innymi gwarancji z tytułu własności, wartości handlowej, zadowalającej jakości, nienaruszania praw własności intelektualnej osób trzecich, przydatności do określonego celu; i materiałów lub ogólnie tej witryny.

Jak można się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest Geobear sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów, celów i zasad przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień uzyskać można kontaktując się z Geobear.

Technologie i usługi Geobear są dostępne w ponad 38 krajach. Nasza główna siedziba znajduje się w Londynie. Można się z nami skontaktować pod następującym adresem:

Geobear,  Euston House, Suite 105, 24 Eversholt St London NW1 1AD

Cookies

Aby strona działała poprawnie, czasami umieszczamy na urządzeniu małe pliki danych zwane plikami cookie. Większość dużych witryn również to robi.

Czym są pliki cookies?

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony. Umożliwia on stronie zapamiętanie twoich działań i preferencji (takich jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wrócisz do witryny lub przeglądasz jedną stronę za drugą.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie:

 • aby zapamiętać działania użytkowników,
 • w celu identyfikacji użytkownika, oraz
 • w przypadku reklam internetowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej zewnętrznej firmy dostarczanej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do mierzenia interakcji użytkowników z treściami witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google. Informacje te będą wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google Analytics nie przechowuje żadnych osobistych informacji o użytkownikach strony.

Ta strona korzysta również z remarketingu – funkcji reklamodawcy Google Analytics w sieci reklamowej Google Analytics i na Facebooku. Dlatego oprócz plików cookie opisanych w tym dokumencie używany jest plik cookie DoubleClick firmy zewnętrznej. Usługa Google AdWords to zewnętrzna usługa analizy sieci świadczona przez Google. Pliki cookie służą do wyświetlania reklam oraz śledzenia sprzedaży i innych konwersji w witrynie. Strona internetowa www.geobear.pl może wykorzystywać również inne aplikacje i banery do remarketingu innych firm.

Włączenie tych plików cookie nie jest absolutnie konieczne, aby strona działała, ale zapewnią one lepsze działanie przeglądarki. Możesz usunąć lub zablokować pliki cookie, ale jeśli to zrobisz, niektóre funkcje tej strony mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Pliki cookie witryny nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż określony powyżej.

Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, nie będziesz mógł korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie w sposób i w celach określonych powyżej.

Jak kontrolować pliki cookies?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie w dowolny sposób – szczegóły dostępne na stronie aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Twoim komputerze i możesz ustawić większość przeglądarek, aby uniemożliwić ich umieszczenie. Jeśli to zrobisz, być może będziesz musiał ręcznie dostosować niektóre preferencje za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • Dane osobowe są dokładne i prawidłowe, a w razie konieczności są one aktualizowane;
 • Dane osobowe są przechowywane w tajemnicy i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie są one dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
 • Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
 • Gromadzenie danych osobowych musi być adekwatne, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celem, w jakim są przetwarzane.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Geobear może przetwarzać dane w minimalnym niezbędnym zakresie:

 • w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym udzielenia informacji lub przedstawienia oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu zawarcia umowy lub jej wykonania, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Geobear zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności prawnej wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Geobear (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji Klientów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Geobear określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu oferowania przez produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją prawnie uzasadnionego Geobear, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku spełnienia wymogów wynikających z krajowych przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody Geobear przetwarza do czasu wycofania zgody lub innego działania wskazującego na żądanie zaprzestania przetwarzania danych. Geobear usunie Państwa dane także w przypadku ustalenia, że są one nieaktualne.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Geobear przetwarza do czasu otrzymania sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia, że dane są nieaktualne.
 • W przypadku przetwarzania danych Klientów i Kontrahentów Geobear dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań wynikających i związanych ze współpracą, a następnie przez okres, który jest wymagany przez przepisy prawa (w szczególności podatkowego), bądź do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających i związanych ze współpracą.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przetwarzania danych można uzyskać kontaktując się z Geobear.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od celu i kontekstu przetwarzania, Geobear może przekazać dane osobowe swoim pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom (w tym podmiotom, którym Geobear powierzył przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO). Dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom publicznym i prywatnym, mającym prawo do żądania danych osobowych od Geobear na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Geobear.

Prawa indywidualne przysługujące osobom, których dane przetwarza Geobear

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (“RODO”) osoba, której dane dotyczą, ma kilka praw w odniesieniu do danych jej dotyczących. Wszystkie wnioski w tym zakresie należy składać do Geobear.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych w Geobear jest powiadamiana o każdym wniosku osoby, której dane dotyczą, w celu umożliwienia złożenia odpowiedzi w przewidzianym prawem terminie 30 dni od daty wpłynięcia żądania.

Prawo dostępu do danych

Każdy podmiot danych może poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, które go dotyczą. Może także uzyskać kopię przetwarzanych przez Geobear danych osobowych.

Prawo do sprostowania

Podmiot danych ma prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienie błędnych, niepełnych lub niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. To sprostowanie zostanie przeprowadzone przez Geobear bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

Podmiot danych ma prawo do otrzymania przekazanych Geobear danych osobowych, które go dotyczą w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz ma prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi w każdym przypadku, gdy:

 1. a) przetwarzanie opiera się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

(b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do żądania usunięcia danych

Podmiot danych ma prawo do żądania, aby administrator usunął wszelkie dane osobowe, które go dotyczą bez zbędnej zwłoki. Geobear jest zobowiązany do usunięcia danych w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Podmiot danych ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Geobear nie będzie już przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże istotne uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawą do dalszego przetwarzania jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.

Zautomatyzowane procesy decyzyjne wpływające na prawa i obowiązki jednostki, w tym profilowanie

Podmiot danych ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, które go dotyczą lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa.

Informacje o zgodzie i dobrowolności podania danych

Przekazanie danych osobowych na rzecz Geobear jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty, zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z realizacją umowy z Geobear.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o przesłankę wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wycofania zgody na przetwarzanie ich w celach marketingowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.