Informacje o polityce prywatności i przetwarzaniu danych osobowych

Geobear zobowiązuje się do zachowania i przestrzegania poufności. Wszelkie przesłane informacje będą wykorzystywane w sieci Geobear, w tym w naszej zwykłej sieci podwykonawców.

Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Geobear oraz naszych Partnerów, Twoich danych danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Geobear i Partnerów w celu marketingowym (Cookies, Adwords, Facebook) obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w Geobear oraz w Internecie. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na retargetowanie reklam w sieci reklamowej Adwords i na Facebooku, w oparciu o informacje znajdujące się na stronie Geobear.

Zastrzeżenie

Informacje i materiały zawarte lub dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej są dostarczane “takie jak są” i “takie, jakie są dostępne” i mają charakter ogólny. Geobear nie dostarcza tych informacji i materiałów w związku z podejmowaniem jakiejkolwiek konkretnej decyzji inwestycyjnej, biznesowej, finansowej lub handlowej. Informacje i materiały są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji opartej na takich informacjach lub materiałach należy zasięgnąć profesjonalnej porady i uzyskać niezależną weryfikację informacji i materiałów zawartych w niniejszym dokumencie.

Chociaż uważamy, że oczekiwania odzwierciedlone w oświadczeniach prezentowanych na stronie są uzasadnione, nie możemy zagwarantować przyszłych wyników, poziomów aktywności, wydajności lub osiągnięć.

Geobear nie gwarantuje dokładności, adekwatności, kompletności, ani zasadności informacji i materiałów zawartych lub dostępnych za pośrednictwem tej witryny i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia tych informacji i materiałów. W związku z takimi informacjami nie udziela się żadnej gwarancji domniemanej, wyraźnej ani ustawowej (w tym między innymi gwarancji z tytułu własności, wartości handlowej, zadowalającej jakości, nienaruszania praw własności intelektualnej osób trzecich, przydatności do określonego celu; i materiałów lub ogólnie tej witryny.

Jak można się z nami skontaktować?

Technologie i usługi Geobear są dostępne w ponad 38 krajach. Nasza główna siedziba znajduje się w Londynie. Można się z nami skontaktować pod następującym adresem:

Geobear,  Euston House, Suite 105, 24 Eversholt St London NW1 1AD

Ewentualnie możesz przesłać nam swoje dane przez naszą stronę internetową, a skontaktuje się z Tobą przedstawiciel z Twojej okolicy. Prosimy kierować wszelkie wnioski dotyczące Twoich praw w odniesieniu do Twoich praw, zgodnie z poniższym opisem, na adres e-mail: asiakaspalvelu@geobear.com.

Cookies

Aby strona działała poprawnie, czasami umieszczamy na urządzeniu małe pliki danych zwane plikami cookie. Większość dużych witryn również to robi.

Czym są pliki cookies?

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony. Umożliwia on stronie zapamiętanie twoich działań i preferencji (takich jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wrócisz do witryny lub przeglądasz jedną stronę za drugą.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie:

 • aby zapamiętać działania użytkowników,
 • w celu identyfikacji użytkownika, oraz
 • w przypadku reklam internetowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej zewnętrznej firmy dostarczanej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do mierzenia interakcji użytkowników z treściami witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google. Informacje te będą wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie powiąże Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Google Analytics nie przechowuje żadnych osobistych informacji o użytkownikach strony.

Ta strona korzysta również z remarketingu – funkcji reklamodawcy Google Analytics w sieci reklamowej Google Analytics i na Facebooku. Dlatego oprócz plików cookie opisanych w tym dokumencie używany jest plik cookie DoubleClick firmy zewnętrznej. Usługa Google AdWords to zewnętrzna usługa analizy sieci świadczona przez Google. Pliki cookie służą do wyświetlania reklam oraz śledzenia sprzedaży i innych konwersji w witrynie. Usługa Google AdWords służy do reklamowania w witrynach podmiotów trzecich poprzednich użytkowników naszej witryny. Może to oznaczać, że reklamujemy poprzednich użytkowników, którzy nie wykonali zadania na naszej stronie, na przykład za pomocą formularza kontaktowego, aby złożyć zapytanie. Może to być reklama na stronie wyników wyszukiwania Google lub w sieci reklamowej Google. Ta strona internetowa może wykorzystywać również inne aplikacje i banery do remarketingu innych firm.

Włączenie tych plików cookie nie jest absolutnie konieczne, aby strona działała, ale zapewnią one lepsze działanie przeglądarki. Możesz usunąć lub zablokować pliki cookie, ale jeśli to zrobisz, niektóre funkcje tej strony mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Pliki cookie witryny nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż określony powyżej.

Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, nie będziesz mógł korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie w sposób i w celach określonych powyżej.

Jak kontrolować pliki cookies?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie w dowolny sposób – szczegóły dostępne na stronie aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Twoim komputerze i możesz ustawić większość przeglądarek, aby uniemożliwić ich umieszczenie. Jeśli to zrobisz, być może będziesz musiał ręcznie dostosować niektóre preferencje za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty;
 • Dane osobowe są dokładne i, w razie konieczności, aktualizowane;
 • Dane osobowe są przechowywane w tajemnicy i przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo;
 • Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie są one dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami; i
 • Gromadzenie danych osobowych musi być adekwatne, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest konieczne w związku z celem, w jakim są przetwarzane.

Prawa indywidualne

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (“RODO”) osoba, której dane dotyczą, ma kilka praw w odniesieniu do danych dotyczących jej samej. Wszystkie wnioski dotyczące praw podmiotu danych związanych z RODO należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Każda jednostka organizacyjna i/lub funkcja pomaga w zapewnieniu przestrzegania tych praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych w Geobear jest powiadamiana o każdym wniosku na podstawie GDPR i dokonanym przez osobę, której dane dotyczą. Cały personel współpracujący z klientem i personel HR powinien być przeszkolony do szybkiego przesyłania wszelkich wniosków związanych z korzystaniem z praw osoby, której dane dotyczą, do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Geobear. Cały personel współpracujący z klientem i personel HR powinien zostać przeszkolony w zakresie udzielania odpowiedzi dotyczących danych za pomocą informacji, że Geobear pracuje nad zgłoszeniem i odpowie tak szybko, jak będzie to możliwe.

Wszelkie wnioski oparte na prawach podmiotu danych dotyczących RODO będą rozpatrywane w następujący sposób:

 • Sprawdź, czy Geobear jest kontrolerem danych osoby, której dane dotyczą. Jeżeli Geobear jest jedynie przetwarzającym dane, osoba obsługująca wniosek informuje podmiot danych i odsyła go do faktycznego kontrolera.
 • Zweryfikuj tożsamość osoby wnioskującej o prawo dostępu. Jeden dokument tożsamości ze zdjęciem i inny ważny dokument identyfikacyjny wykorzystywany przez osobę, której dane dotyczą, stanowią odpowiednią weryfikację tożsamości osoby, której dane dotyczą. Inne metody weryfikacji mogą być stosowane, jeśli są odpowiednie.
 • Zweryfikuj charakter zapytania. Odmów prawa dostępu, jeśli wniosek jest bezpodstawny, nadmierny lub powtarzalny.
 • Poinformuj osobę, której dane dotyczą, o otrzymaniu wniosku. Poinformuj osobę, której dane dotyczą, jeśli Geobear nie przetwarza żądanych danych.
 • Jeżeli żądane dane obejmują dane dotyczące innych osób, których dane dotyczą, należy albo przefiltrować dane, albo, jeśli nie jest to możliwe, upewnić się, że inne osoby, których dane dotyczą, wyraziły zgodę na dostarczenie ich danych.
 • Należy niezwłocznie odpowiedzieć na wniosek lub zrobić to w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli wniosek jest złożony, dopuszczalne jest przedłużenie o dwa miesiące. Jeśli żądanie jest złożone, poinformuj osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu postępowania w ciągu jednego miesiąca.
 • Jeśli Geobear nie podejmie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, poinformuj osobę, której dane dotyczą, niezwłocznie lub w ciągu jednego miesiąca.
 • Podaj następujące informacje w odpowiedzi, jeśli Geobear przetwarza dane osobowe dotyczące podmiotu danych:
 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w tym wszelkie odpowiednie gwarancje dotyczące przekazywania danych, takie jak wiążące reguły korporacyjne lub klauzule modelu WE;
 • w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 • istnienie prawa do wnioskowania o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub o sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • jeśli dane nie zostały zebrane od podmiotu danych: źródło takich danych; lub
 • istnienie jakiegokolwiek automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i wszelkich znaczących informacji na temat logiki, której dotyczy, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Prawo dostępu

Każdy podmiot danych może poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, które go dotyczą.

Prawo do sprostowania

Podmiot danych ma prawo do uzyskania poprawionych lub niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. To sprostowanie zostanie przeprowadzone bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych

Podmiot danych ma prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, które przekazał kontrolerowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie i ma prawo do przekazania tych danych innemu kontrolerowi bez przeszkody ze strony kontrolera, któremu przekazano dane osobowe, gdzie:

a) przetwarzanie opiera się na zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ; i

(b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do usunięcia

Podmiot danych ma prawo do tego, aby administrator usuwał wszelkie dane osobowe, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Geobear nie ma obowiązku usuwania jakichkolwiek danych osobowych, które są niezbędne do uzasadnionego celu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Podmiot danych ma prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Geobear nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator wykaże istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które naruszają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Zautomatyzowane procesy decyzyjne wpływające na prawa i obowiązki jednostki, w tym profilowanie

Podmiot danych ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, które go dotyczą lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa.