Obiekt

Projektowany budynek mieszkalny z garażami podziemnymi przy ul. Łaszkiewicza/Mogilska w Krakowie. Budowa wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w ramach drugiego etapu inwestycji Mogilska Tower przy ulicy Łaszkiewicza/Mogilska w Krakowie. Inwestycja wymagała wykonania głębokiego wykopu dla dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego w niekorzystnych warunkach takich jak wysokie zwierciadło wody gruntowej oraz gruba warstwa zagęszczonego żwiru. Wykop do głębokości -11.5m przy wysokim zwierciadle wody gruntowej, na poziomie -3m

Wyzwanie

Doszczelnienie grodzic/larsenów wykonanych nieprawidłowo w niektórych miejscach. Grodzice służyły zabezpieczeniu głębokiego wykopu i miały długość 15mb. W niektórych miejscach zamki na grodzicach nie były szczelnie zapięte w wyniku czego, woda gruntowa zaczęła przeciekać przez nie, uniemożliwiając Generalnemu Wykonawcy prowadzenie betenowania płyty fundamentowej. W niektórych miejscach rozwarcie na zamkach wynosiło nawet 10 cm, w związku z czym ciśnienie wody gruntowej było bardzo duże i należało je uszczelnić. Z uwagi na występowanie przeszkód w gruncie w postaci warstwy zagęszczonego żwiru znacznej miąższości, która generowała duże opory pogrążania, doszło do tzw. “wyzamczenia” grodzic – wypięcia zamka grodzic – oraz znacznych odkształceń samych grodzic. Przerwy między grodzicami dochodziły do ponad 40 cm szerokości. Przy tak głębokim wykopie z wysokim zwierciadłem wody gruntowej Generalny Wykonawca nie był w stanie wykonać wykopu na docelową głębokość nie ryzykując zalaniem całego wykopu.

Zaproponowane rozwiązanie

Iniekcje geopolimerowe w szczelnie na zamkach oraz w razie konieczności nawet za grodzicą (spawacz wypalił dziurę w grodzicy, dzięki czemu w jednym miejscu mogliśmy zrobić iniekcję za zamkiem). Sumarycznie zrobiliśmy uszczelnienie 7 zamków umożliwiając tym samym Generalnemu Wykonawcy prowadzenie dalszych prac związanych z montażem zbrojenia i betonowaniem płyty fundamentowej.  Iniekcje geopolimerowe wykonywane przed jak i za zabezpieczeniem wykopu pozwoliły na skuteczne i trwałe zahamowanie napływu wody gruntowej. Czas wiązania mieszanki wyniósł od kilku do kilkunastu sekund.

Korzyści klienta

Geobear oferuje wysoko efektywne rozwiązania w zakresie uszczelniania przed wodą. Iniekcja geopolimeru zatrzymuje lub redukuje migrację wody. Dzięki wykorzystaniu iniekcji geopolimerowych, na ścieżce krytycznej harmonogramu budowy, rozwiązano problem, który wpływał na potencjalne opóźnienia na całym kontrakcie. Wykonawca oraz Inwestor zaoszczędzili czas oraz środki finansowe. 

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.