OBIEKT:

   Trzy odcinki drogi A323 Aldershot Road w UK zostały dotknięte skurczem gliny i wymagały rozwiązania projektowego Geobear przy użyciu iniekcji geopolimerowych.

Głównym problemem był pofałdowany stan drogi, co skutkowało niską jakością jazdy dla kierowców. Nierówności pogorszyły się, szczególnie po upalnym lecie pod koniec 2022 roku.        

   Droga miała standardową elastyczną konstrukcję, jednak gleba pod nią była kurczliwą gliną, a sąsiednie drzewa z korzeniami nasilały zjawisko pęcznienia skurczowego na trzech obszarach drogi. Na dotkniętym obszarze przeprowadzono badania, w tym cztery odwierty, które wykazały występowanie gliniastej gleby formacji London. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie badań Geobear opracował plan iniekcji w celu zmniejszenia kurczliwości gliny, a następnie nawierzchnia drogi została odnowiona.

OPCJE ALTERNATYWNE:

   Główną rozważaną alternatywą było wykopanie i wymiana nawierzchni, ale wyzwanie polegało na rozległym wpływie korzeni drzew na głębokości, co czyniło tę opcję nie praktyczną i kosztowną. Całkowite wykopanie byłoby uciążliwe i mniej opłacalne ze względu na ruchliwy charakter drogi.

ROZWIĄZANIE:

   Firma Geobear dostarczyła rozwiązanie wykorzystujące swoją metodę obkurczania gliny. Zespół przeprowadził iniekcje we wcześniej zaprojektowanych miejscach w siatce poziomej i do 3,1 metra pod powierzchnią, obejmując określone odcinki drogi. Pierwszym krokiem w procesie jest oznaczenie miejsc iniekcji na powierzchni drogi, a następnie wywiercenie otworów i wprowadzenie rurek iniekcyjnych. Po ich umieszczeniu geopolimer jest wstrzykiwany do otworów na określoną głębokość. Następnie rurki są usuwane, a małe otwory wypełniane zaprawą.

   Metoda ta rozwiązała problem kurczenia się gliny bez konieczności wykonywania wykopów. Zabieg przeprowadzono w nocy, aby zminimalizować zakłócenia na ruchliwej drodze.

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

  – Rozwiązanie niezakłócające ruchu: Niezakłócony charakter podejścia Geobear pozwolił na pozostawienie drogi otwartej po każdej nocnej zmianie, minimalizując zakłócenia w ruchu i umożliwiając ciągły dostęp do firm i lokalnych mieszkańców wzdłuż trasy. 

  – Opłacalność: Chociaż koszt był porównywalny z kosztem wykopów, korzyści obejmowały mniejsze zakłócenia i możliwość otwarcia drogi po każdym zabiegu, zapewniając oszczędności w zakresie zarządzania ruchem i powiązanych kwestii logistycznych.

   –Wpływ na środowisko: Zabieg pozwolił zachować drzewa wzdłuż drogi, eliminując potrzebę ich usuwania. Przyczyniło się to nie tylko do ochrony środowiska, ale także do sekwestracji dwutlenku węgla, oferując dodatkowe korzyści wykraczające poza bezpośredni projekt. 

   –Terminowe zakończenie: Projekt został ukończony w połowie października, usuwając pofałdowania i zapobiegając dalszemu kurczeniu się gliny.

 

OSZCZĘDNOŚĆ DWUTLENKU WĘGLA:

   Projekt budowy drogi A323 w Aldershot służy jako model dla świadomych ekologicznie projektów utrzymania dróg. Wybór geopolimeru jako materiału do wzmocnienia podłoża odegrał kluczową rolę w zmniejszeniu śladu węglowego.

   Tradycyjne metody wykopów i wymiany wyemitowały by 138 ton CO2e, podczas gdy geopolimerowa alternatywa wyemitowała tylko 42 tony. 

   W oparciu o bezpośrednie porównanie z wypróbowaną i przetestowaną tradycyjną metodą wykopu i wymiany, Geobear zapewnił 70% redukcję emisji dwutlenku węgla, co podkreśla zaangażowanie projektu w zrównoważone praktyki.

Odpowiada to ocaleniu 31 drzew o średnicy pnia 500 mm (3,1 tony na drzewo w ciągu 20 lat).

WNIOSKI:

   Projekt A323 Aldershot Road pokazuje sukces innowacyjnego podejścia Geobear do konserwacji dróg. Zajmując się pierwotną przyczyną pofałdowań poprzez obróbkę skurczu gliny, firma zapewniła opłacalne, przyjazne dla środowiska i niezakłócające pracy rozwiązanie, pokazując potencjał podobnych zastosowań w projektach infrastruktury drogowej.

 

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.