Obiekt

Nowy plac poboru opłat Péage de la Negresse zbudowano w 2003 r. jako odpowiedź na wzrost natężenia ruchu drogowego między Francją i Hiszpanią. Znajduje się on przy węźle 4 autostrady A63, na południowy wschód od Biarritz. A 4 jest jedną z głównych autostrad Francji. Całkowita długość autostrady wynosi 483 km, długość odcinków płatnych wynosi 442 km.

Wyzwanie

W pierwszych latach po oddaniu do eksploatacji technicy stwierdzili zjawisko kołysania się płyt, zwłaszcza na mocno obciążonych pasach ruchu przeznaczonych dla samochodów ciężarowych. Płyty mają grubość 40 cm i są wykonane z betonu B30. Zostały ułożone na warstwie poziomującej o grubości około 35 cm. Przyczyną kołysania się płyt było osiadanie składników podbudowy pod płytą, której nośność była niewystarczająca.

Zaproponowane rozwiązanie

Firma Socae Atlantique zwróciła się do firmy Geobear z zadaniem zagęszczenia warstwy poziomującej na jej całej grubości przez iniekcję rozszerzającego się geopolimeru. Cała objętość geopolimeru została wstrzyknięta przez rurki o średnicy 12 mm zgodnie z wcześniej określonym schematem rozmieszczenia otworów. Podczas wykonywania prac w celu kontroli skutków iniekcji rozszerzającego się geopolimeru wykorzystywano laserowe systemy poziomowania.

Korzyści klienta

Prace w miejscu docelowym zostały wykonane w ciągu jednego dnia, bez powodowania negatywnego wpływu na przepływ ruchu drogowego. Nie było potrzeby zrywania starej nawierzchni. Po zakończeniu iniekcji i osiągnięciu przez materiał swojej wytrzymałości nawierzchnia jest gotowa w ciągu 15 minut do użytkowania. Nie było konieczności zamykania punktu poboru opłat dla samochodów. Prace nie były utrudnieniem dla kierowców.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.