Obiekt

Problem dotyczył odcinka linii metra A w Rzymie między stacjami Roma Termini i Colli Albani. Odcinek, który miał zostać poddany naprawie, charakteryzował się obecnością dwóch odrębnych hal pokrytych pierścieniami wykonanymi z bloków prefa-brykowanego żelbetonu. Rozległe uszkodzenia wystepujące w halach spowodowały degradację, którą stwierdzono zarówno w pokryciach żelbetowych tuneli, jak i instalacjach technicznycj linii, tak na wykończeniach, jak i obiektach stacji. Wśród głównych przyczyn uszkodzeń powodowanych przez grunt znajdujący się za miejscem uszkodzeń wymieniono ogólne poluzowanie pokrycia żelbetowego i obecność pustek o grubości ok. 20 cm. Ponieważ pustki były nieprzerwanie wzdłużne i poprzeczne, założono, że tzw. dodatkowa szerokość wykopu nie została wypełniona w odpowiedni sposób.

Wyzwanie

Celem było wypełnienie pustek między pokryciem segmentów żelbetonowych i gruntem przez iniekcję specjalnych geopolimerów Geobear. Ponadto należało utworzyć bariery w celu przerwania ciągłości makroskopowych pustek występujących zarówno wzdłużnie, jak i poprzecznie, tak aby umożliwić pomyślne iniekcje materiału bez rozpraszania. Naprawie należało poddać dwa mury, każdy na trzech kolejnych pierścieniach prefabrykowanych segmentów.

Zaproponowane rozwiązanie

Zastosowano technologię wzmacniania gruntu Geobear. W celu wykonania iniekcji uprzednio przygotowano otwory z użyciem rurek o średnicy 12 mm, które osadzono w betonie segmentów. Wykonane uprzednio prace mające na celu zatrzymanie uszkodzeń zasadniczo ograniczały się do prób oddzielenia od wewnątrz (złącza uszczelniające i spoiny z użyciem różnych materiałów) i/lub kanalizacji wód perkolacyjnych w pokryciach (wykonanych z kanalików i nakładek stykowych), nie doprowadzając jednak do uzyskania wystarczająco zadowalających wyników w zakresie ogólnej renowacji i trwałości wykonanych prac.

Korzyści klienta

Wykonywanie prac w godzinach nocnych, między 23.00 a 4.00, umożliwiało naprawę jednego muru w ciągu jednej nocy. Cel został osiągnięty w obu poddanych naprawie segmentach. Naprawa objęła około 42 m2 każdego z murów. Całość prac zamknęła się w ciągu 5 dni bez utrudnień dla pasażerów, bez wprowadzania ciężkiego sprzętu oraz wykopów. Nie było potrzeby zmian w rozkładzie jazdy. Pasażerowie w żaden sposób nie odczuli przebiegających napraw.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.