OBIEKT:

Podstacja transformatorowa w Majewie od wielu lat borykała się z problemami osiadania. Sam obiekt jest kluczowym dla zasilania w energię odcinka linii Warszawa – Gdańsk. Z powodu strategicznego znaczenia stacji roboty naprawcze trzeba było wykonać w sposób umożliwiający pracę obiektu.

WYZWANIE:

Po wykonaniu geotechnicznych prac badawczych okazało się, że zarówno pod posadzką jak i częścią fundamentów zalegają grunty słabonośne – które należało wzmocnić w celu powstrzymania osiadania obiektu. Był to zarówno obszar posadzki w hali z urządzeniami energetycznymi, część fundamentów tej hali, jak i fundamenty zewnętrznych transformatorów o znacznych gabarytach. Głównym wyzwaniem na tym projekcie było takie przeprowadzenie prac, żeby zminimalizować wszelkiego rodzaju zamknięcia oraz żeby nie było potrzeby demontażu lub przesuwania urządzeń energetycznych. 

ROZWIĄZANIE:

Dzięki mało inwazyjnej metodzie iniekcji geopolimerowych te wymagania mogły zostać spełnione. Całość prac udało się przeprowadzić w ciągu 6 dni roboczych. 

Ważnym elementem dla tego projektu było prowadzenie prac przy utrzymaniu najwyższych standardów BHP, które są kluczowe dla robót prowadzonych na obiektach energetycznych.  

 

KORZYŚCI KLIENTA:

Brak konieczności przestawiania maszyn,

Brak konieczności wstrzymywania pracy obiektu,

Prace wykonane w krótkim czasie – 6 dni roboczych,

Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy ze względu na prace wykonywane w obrębie obiektów energetycznych

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.