OBIEKT:

I Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu

WYZWANIE:

  W związku z planowaną nadbudową części parterowej istniejącego budynku Inwestor musiał dokonać wzmocnienia podłoża gruntowego pod istniejącymi fundamentami, aby przenieść przyszłe obciążenia od konstrukcji na głębsze warstwy gruntu. Wzmocnienie gruntu stanowiło w tym przypadku alternatywę dla tradycyjnego podbicia metodą klasyczną poprzez odcinkowe podkopanie oraz podbetonowanie istniejących ław fundamentowych.

 

ROZWIĄZANIE:

  Prace polegały na wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod istniejącymi ławami fundamentowymi w technologii iniekcji geopolimerowych których zakres został określony zgodnie z projektem rozbudowy i nadbudowy budynku. Prace zostały wykonane przy minimalnej ingerencji, czyli poprzez odwierty o średnicy 16-18 mm. W uprzednio wykonane nawierty zostały włożone stalowe rurki na odpowiednią głębokość, przez które zainiektowany został materiał Geobear. Wprowadzony materiał poprzez swoje właściwości rozprężające zagęścił grunt zwiększając tym samym parametry jego nośności co pozwoliło inwestorowi na dalsze prace związane z nadbudową budynku.

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

  • Krótki czas realizacji – prace wykonaliśmy w 4 dni robocze;
  • Małoinwazyjna metoda- iniekcje wykonane poprzez przewierty o średnicy 16mm – 18mm; 
  • Prace przebiegały przy minimalnych zakłóceniach dla bieżącego korzystania z obiektu;
  • Brak parku maszyn i ciężkiego sprzętu. Wszystkie niezbędne narzędzia do wykonania iniekcji mieszczą się w naszej ciężarówce;
  • Dbałość o środowisko – materiały użyte w procesie produkcji Geobear nie powodują naruszenia stanu środowiska naturalnego i są dla niego obojętne;
  • Monitoring sieci instalacji kanalizacyjnej pozwolił uniknąć kosztownej wymiany przyłączy w miejscach prowadzonych prac.

 

  Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: 885 804 600

 

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.