Obiekt i Wyzwanie

Place des Jacobins jest jednym z najstarszych skwerów Lyonu. Zwiększenie natężenia ruchu i utworzenie parkingu odebrały uroku temu skwerowi. Ponadto wybudowana w 1886 r. fontanna wymagała pilnej renowacji. Ogłoszono nawet przetarg. Uszkodzenie konstrukcji objawiło się w różny sposób. Zbiorniki nie były szczelne i wymagały nieustannego zasilania wodą. Nieszczelności spowodowały uszkodzenie fontanny: prowadząc do powstania pęknięć zbiorników i zmniejszenia funkcjonalności w środkowej części. Wraz z upływem czasu konstrukcja uległa osiadaniu wskutek przeciekania wody i charakteru znajdującego się pod nią gruntu – w głównej mierze ilastego – do głębokości 5,50m. Rzeźby znajdujące się w środkowej części fontanny również wymagały renowacji. Wymywanie gruntu przez wiele lat zmniejszyło jego nośność pod fundamentami zbiorników.

Zaproponowane rozwiązanie i Korzyści klienta

Na powierzchni 320 m2 zastosowano wzmacnianie gruntu. Zbiorniki należało rozebrać, a następnie w końcowej fazie wylany został fundament płytowy o grubości 40 cm. Dla konstrukcji tego typu zdecydowano o wyborze technologii słupów geopolimerowych instalowanych na głębokości około 5 m. Geopolimer był wstrzykiwany pionowo od spodu do wierzchu z wykorzystaniem siłowników hydraulicznych. Próby penetrometrem przeprowadzone przed i po wykonaniu iniekcji ujawniły ich skutki, a mianowicie zauważalną poprawę mechanicznych właściwości naprawianego gruntu. Zagęszczenie struktury gruntu po wykonaniu iniekcji geopolimeru Geobear zostało przywrócone do poziomu wystarczającego, aby zapewnić osadzenie poddanej renowacji fontanny na solidnej podstawie.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.