Obiekt i Wyzwanie

Place des Jacobins jest jednym z najstarszych skwerów Lyonu. Zwiększenie natężenia ruchu i utworzenie parkingu odebrały uroku temu skwerowi. Ponadto wybudowana w 1886 r. fontanna wymagała pilnej renowacji. Ogłoszono nawet przetarg. Uszkodzenie konstrukcji objawiło się w różny sposób. Zbiorniki nie były szczelne i wymagały nieustannego zasilania wodą. Nieszczelności spowodowały uszkodzenie fontanny: prowadząc do powstania pęknięć zbiorników i zmniejszenia funkcjonalności w środkowej części. Wraz z upływem czasu konstrukcja uległa osiadaniu wskutek przeciekania wody i charakteru znajdującego się pod nią gruntu – w głównej mierze ilastego – do głębokości 5,50m. Rzeźby znajdujące się w środkowej części fontanny również wymagały renowacji. Wymywanie gruntu przez wiele lat zmniejszyło jego nośność pod fundamentami zbiorników.

Zaproponowane rozwiązanie i Korzyści klienta

Na powierzchni 320 m2 zastosowano wzmacnianie gruntu. Zbiorniki należało rozebrać, a następnie w końcowej fazie wylany został fundament płytowy o grubości 40 cm. Dla konstrukcji tego typu zdecydowano o wyborze technologii słupów geopolimerowych instalowanych na głębokości około 5 m. Geopolimer był wstrzykiwany pionowo od spodu do wierzchu z wykorzystaniem siłowników hydraulicznych. Próby penetrometrem przeprowadzone przed i po wykonaniu iniekcji ujawniły ich skutki, a mianowicie zauważalną poprawę mechanicznych właściwości naprawianego gruntu. Zagęszczenie struktury gruntu po wykonaniu iniekcji geopolimeru Geobear zostało przywrócone do poziomu wystarczającego, aby zapewnić osadzenie poddanej renowacji fontanny na solidnej podstawie.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.