Wzmocnienie i wypoziomowanie budynku biurowo-magazynowego, ul. Marywilska, Warszawa

Obiekt

Hala produkcyjno magazynowa. Prace budowlane zrealizowane zostały w latach 70-dziesiątych. Konstrukcja hali jest szkieletowa i wykonana została w technologii prefabrykatów żelbetowych. Słupy ustawione zostały na prefabrykowanych stopach kielichowych o wymiarach 2,5 x 2,5 m. Stopy fundamentowe leżą na skrzyżowaniu głównych osi konstrukcyjnych w rozstawie 6 na 7 m.

W czasie ok. dwóch miesięcy przed naprawą, doszło do gwałtownego, nadmiernego osiadania sąsiadujących ze sobą pięciu stóp fundamentowych ulokowanych na jednej z głównych osi hali. Kilkanaście lat wcześniej, pomiędzy słupami wbudowano ceglaną ściana o szerokości ok 24 cm. Ściana ta została posadowiona bezpośrednio na posadzce hali, dodatkowo zwiększając obciążenia przekazywane na stopy fundamentowe.

Po zsumowaniu wszystkich obciążeń, wraz ciężarem ceglanej ściany oraz obciążeniami użytkowymi od składowanych towarów, obciążenie jednostkowe na grunt, bezpośrednio pod stopami przekraczało 400 kPa. Ekspertyza geotechniczna oraz przeprowadzone podczas wizji lokalnej badania sondą dynamiczną lekką wykazały, że grunty zalegające poniżej spodu stóp fundamentowych charakteryzowały się niewystarczającymi parametrami wytrzymałościowymi.
Dodatkowo w podłożu znajdowały się przewarstwienia gruntów organicznych, wrażliwe na ewentualne zmiany warunków wodnych.

Osiadania konstrukcji, do których doszło przed naprawą, wyniosły ok 5-10 mm, powodując widoczne spękania w ścianie oraz na styku ściany z posadzkami.

Wyzwanie

Ze względu na najemców powierzchni, roboty należało przeprowadzić możliwie szybko, przy minimalnych zakłóceniach dla ich pracy. Z tego powodu Właściciel zdecydował się na wykorzystanie technologii geopolimerowej Geobear.

Zaproponowane rozwiązanie

Prace przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszego dnia robót wykonano małośrednicowe przewiery do planowanych punktów iniekcji. Prace iniekcyjne rozpoczęto następnego dnia, zaraz po ustawieniu niwelatorów laserowych oraz zamontowaniu reperów ściennych. Po wzmocnieniu gruntu rozpoczął się proces reniwelacji osiadłych elementów. Pod każdą stopą fundamentową zaplanowano cztery punkty iniekcyjne, aby proces wzmocnienia gruntu i podnoszenia był możliwie jednorodny i równomierny.

Korzyści klienta

• Bezpieczeństwo wykonania prac naprawczych.
Czas robót, wraz z mobilizacją i demobilizacją, zamknął się w czasie 2 dni roboczych
• Zaproponowana technologia była dużo bardziej konkurencyjna od tradycyjnych metod: podbicia metodą tradycyjną, czy jetgrouting.
• Co najważniejsze – prace naprawcze i podniesienie fundamentów nie wymagały opuszczenia budynku, ani nie były uciążliwe dla użytkowników.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.