Obiekt i Wyzwanie

Dwa duże zbiorniki, stanowiące część elektrowni na biomasę na farmie w Redhill w Wielkiej Brytanii. Elektrownia w zamierzeniu miała zapewniać zrównoważoną produkcję energii elektrycznej na potrzeby farmy. Pierwsze konstrukcje elektrowni na biomasę stanowiły dwa zbiorniki, z czego jeden miał służyć do magazynowania, a inny do fermentacji biomasy. Po zamontowaniu zbiorników i rozpoczęciu działalności oba zbiorniki zaczęły osiadać po jednej stronie. Osiadanie konstrukcji w najniższym punkcie osiągało 230 mm. Zbiorniki obudowano betonowymi elementami, które połączono stalowym drutem, jednak osiadanie negatywnie wpłynęło na integralność konstrukcji, wywierając dodatkowe obciążenie na ściany w pobliżu obszaru osiadania. Wezwana została firma Geobear, której zadaniem było podniesienie konstrukcji do jej pierwotnego poziomu bez dalszego pogarszania stanu istniejącej betonowej obudowy.

Zaproponowane rozwiązanie i Korzyści klienta

Klient musiał usunąć całą zalegającą masę i wyczyścić obiekt, aby zapewnić technikom firmy Geobear możliwość jego bezpiecznego podnoszenia. Rozwiązanie to wymagało zastosowania iniekcji rozszerzających się geopolimerów pod zbiornikami na głębokości nawet 3 m. Iniekcje wykonano w punktach krytycznych pod zapadniętym obszarem konstrukcji. Przy wykorzystaniu precyzyjnego laserowego pomiaru do nadzoru wstrzykiwano geopolimery w celu podniesienia konstrukcji w krokach co 20 mm, w ten sposób zapewniając integralność zbiorników. Po wykonaniu procesu, które zajęło cztery tygodnie, zbiorniki zostały z powrotem podniesione do ich pierwotnego poziomu i mogły być ponownie użytkowane w normalny sposób. Nie było potrzeby przerwania działalności.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.