Obiekt

Autostrada A4 w kilometrze 53+500 w rejonie Legnicy. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału we Wrocławiu wykonaliśmy stabilizację i wzmocnienie płyt betonowych nawierzchniowych.

Wyzwanie

Naszym zadaniem było wzmocnienie i stabilizacja podłoża gruntowego pod serią płyt betonowych na autostradzie A4. Z uwagi na duże obciążenie ruchem, wiek konstrukcji oraz niestabilne, zwłaszcza w ostatnich latach, warunki gruntowo-wodne skutkują osłabieniem podłoża gruntowego. Efektem tego jest brak dostatecznego podparcia konstrukcji co powoduje osiadanie płyt betonowych, a w dalszej perspektywie ich trwałe uszkodzenia. Prace musiały zostać wykonane w sposób szybki, bez zamykania jezdni, z czasowym zamknięciem jednego pasa ruchu. Dodatkowym utrudnieniem był bardzo intensywny ruch tranzytowy.

Zaproponowane rozwiązanie

Technicy firmy Geobear nawiercili otwory w specjalnie dobranym rozstawie. Do otworów zostały wprowadzone metalowe rurki, przez które zostały wykonane iniekcje. Do podłoża został wprowadzony iniekt, czyli dwukomponentowa mieszanka żywicy i utwardzacza. Wypełniła ona puste przestrzenie w podłożu gruntowym oraz skonsolidowała materiał. Żywice geopolimerowe mają specyficzne właściwości rozprężające. Proces iniekcji kontrolowany był w sposób ciągły poprzez monitoring laserowy z dokładnością do 0,5 mm.

Korzyści klienta

Bardzo ważną zaletą materiału jest bardzo szybki czas wiązania i przyrostu ostatecznych parametrów wytrzymałościowych, co przy tego typu obiektach jak autostrada umożliwia oddanie powierzchni do użytkowania zaraz po wykonaniu pracy. W przypadku technologii tradycyjnej naprawa trwałaby kilka bądź kilkanaście dni. W przypadku iniekcji geopolimerowych jesteśmy w stanie oddać nawierzchnię do użytkowania po okresie kilku godzin. Specyficzne właściwości materiału pozwalają na osiągnięcie końcowych parametrów wytrzymałościowych już po kilkunastu minutach. Po zaledwie 4 godzinach autostrada była ponownie przejezdna.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.