Obiekt

Osiadanie płyt fundamentowych w lokomotywowni w Farnham, w pobliżu Londynu, zagrażało płynności ruchu kolejowego w południowo – wschodniej Anglii. Liczące sobie 60 lat płyty ulegały stopniowemu osiadaniu przez długi czas wskutek zagęszczania podbudowy, problemów z odwadnianiem i wymywaniem oraz zwiększonej masy współczesnego taboru. Problem stał się na tyle poważny, że mającej kluczowe znaczenie lokomotywowni o powierzchni 6000 m2, zapewniającej wykonanie harmonogramu, groziło zamknięcie ze względu na mało stabilny grunt. Firmie Geobear zlecono rozwiązanie problemu bez powodowania zakłóceń w harmonogramie.

Wyzwanie

Naszym zadaniem było wykonać stabilizację płyt fundamentowych na powierzchni ponad 6000 m2 i podnieść szyny do odpowiedniego poziomu. Osiadanie płyt doprowadziło do ograniczeń prędkości lokomotyw oraz spowodowało ryzyko ich wykolejenia. Uzupełnianie podsypki byłoby jedynie prowizorycznym rozwiązaniem i nie mogłoby zostać wykonane wystarczająco szybko. Ze względu na koszty wykluczono też palowanie. Usuwanie i wymianę płyt odrzucono ze względu na dużą powierzchnię, która miałaby zostać poddana naprawie.

Zaproponowane rozwiązanie

Na powierzchni 6000 m2 płyt zastosowano proces iniekcji geopolimerowych. Zastosowana przez firmę Geobear metoda jest bardzo precyzyjna. Charakter prowadzonych przez nas prac oznaczał minimalną konieczność używania maszyn torowych. Podczas prac wykorzystaliśmy niezależną przejezdną stację roboczą, która umieszczana była przy torach.

Korzyści klienta

W przypadku sieci kolejowej niezwykle istotna jest prędkość. Przywrócenie normalnej prędkości linii w jak najkrótszym czasie ma ogromne znaczenie.W ciągu 5 tygodni ustabilizowano 6000 m2 płyt i podniesiono je do tolerancji wynoszących +/- 10 mm na 10 m2, bez powodowania zakłóceń w działalności lokomotywowni.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.