Stabilizacja systemu kanalizacyjnego – Wielka Brytania

iniekcje geopolimeroweNa miejscu zdarzenia wystąpiła gwałtowna powódź

Droga i system kanalizacji uległy znacznemu osiadaniu o 100-200 mm, spowodowanemu początkowo powodzią. W konsekwencji doszło do podmycia istniejącej rury kanalizacyjnej, co spowodowało jej wygięcie i uszkodzenie złączy, a w konsekwencji dalszą erozję gleby. Doprowadziło to do przyspieszonego tempa osiadania i utraty podparcia gruntu, co zwiększyło ryzyko powstania lokalnego zapadliska.

Warunki gruntowe zostały sklasyfikowane jako “bardzo luźny grunt” na podstawie standardowych badań penetracyjnych, a wymogiem było poprawienie warunków gruntowych do średniej gęstości.

Klient pilnie potrzebował ustabilizować podłoże i ograniczyć dalsze osiadanie, aby umożliwić przeprowadzenie kompletnej naprawy rurociągów (ponowne wyłożenie).

Główną trudnością dla klienta była lokalizacja obiektu i dostępne opcje. Tradycyjna opcja polegałaby na całkowitym wykopaniu terenu do około 6,5 m. Obszar, o którym mowa, to ruchliwa droga miejska z budynkami po obu stronach, na skrzyżowaniu z drogą dojazdową do dużego supermarketu. Aby to osiągnąć, należało wykonać wiele prac tymczasowych, takich jak ustawianie ścianek szczelnych, zmiana kierunku ruchu i zamknięcie znacznie większego obszaru drogi, przy użyciu ciężkiego sprzętu. Wykonanie tych prac zajęłoby wiele tygodni, co oznaczałoby długotrwałe zamknięcie drogi. Anglian Water chciał zminimalizować utrudnienia dla lokalnej społeczności, a dzięki zastosowaniu geopolimeru Geobear konieczne było wykonanie tylko części wykopów.

Rozwiązanie firmy Geobear opiera się na zastosowaniu iniekcji gruntowych, które polegają na użyciu materiału geopolimerowego do stabilizacji gruntu. Polegało to na wstrzykiwaniu żywicy ekspansywnej na różnych głębokościach w celu zagęszczenia i ubicia luźnego lub zerodowanego gruntu pod rurami.

Inżynierowie Geobear wykorzystali modelowanie Plaxis, aby zilustrować możliwą do uzyskania poprawę warunków gruntowych dzięki zastosowaniu materiału geopolimerowego. Dane te mogły upewnić klienta, że propozycja jest odpowiednia i pozwoli osiągnąć pożądane rezultaty.

Po raz pierwszy technologia geopolimerowa została zastosowana na tak szeroką skalę do trwałego uzdatniania słabego podłoża pod systemem kanalizacyjnym.

Geobear współpracował z klientem w fazie projektu inżynieryjnego. Zespoły korzystały z BIM (Building Information Modelling – modelowanie informacji o budynku) i nakładały na siebie rysunki obróbki Geobear, aby zapewnić dokładne rozmieszczenie iniekcji i uniknąć kolizji z zakopanymi instalacjami.

Włączenie projektu iniekcji geopolimerowej do modelu BIM jest prawdziwą nowością w branży, a udokumentowany sukces otwiera niezliczone możliwości dla przyszłych prac.

Rury iniekcyjne Geobear musiały być wprowadzane na głębokość 7,5 m, aby to ułatwić, konieczne było zbudowanie platformy roboczej. Jednak po rozpoczęciu projektu zespół techniczny Geobeara doszedł do wniosku, że zastosowanie platformy roboczej można obejść, stosując wbijanie prętów. Zespół Geobear z powodzeniem zastosował metodę wbijania prętów, dzięki czemu zaoszczędził pięć dni w programie i znaczne koszty.

Projekt został pomyślnie zrealizowany, a oczekiwania klienta dotyczące poprawy standardowych wartości testu penetracyjnego zostały spełnione. Groźba powstania zapadliska została zażegnana i można było przystąpić do pełnej naprawy kanalizacji.

Prace z użyciem Geobearu zostały zakończone w terminie, przed pierwotnym harmonogramem, ponieważ nie była potrzebna platforma robocza. Zweryfikowane warunki gruntowe po wykonaniu iniekcji wykazały 3-krotny wzrost gęstości gruntu w wyniku iniekcji (dane znajdują się w pliku pdf).

Warunki gruntowe na placu budowy zostały sklasyfikowane jako “bardzo luźny grunt” na podstawie standardowych badań penetracyjnych (SPT), a wymogiem było poprawienie warunków gruntowych do średniego zagęszczenia. Na głębokości od 4,5 do 7,5 m wyniki SPT wykazały 0-1. Po zastosowaniu geopolimeru poprawa wynosiła od 5 do 15, czyli więcej niż wymagał tego klient.

Prace zostały zakończone na miejscu bez żadnych incydentów.

Cytat klienta:

Nieprzewidziane okoliczności postawiły nas w szczególnie trudnej sytuacji. Gdy zwróciliśmy się do Geobear z propozycją rozwiązania, zespół inżynierów współpracował z nami, aby opracować odpowiednie i innowacyjne rozwiązanie dla unikalnych warunków panujących na budowie. Zespół realizujący projekt przekroczył nasze oczekiwania, a Geobear wyraźnie spełnił wszystkie nasze cele.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.