Obiekt

Galeria Handlowa o powierzchni ponad 15 000 m2, mieszcząca 70 sklepów i parking na około 2000 miejsc w Rawennie we Włoszech. Żelbetonowy szkielet z cokołami fundamentowymi na słupach osadzony jest na głębokość od 11 do 13 m. Centrum handlowe zwróciło się do firmy Geobear celem wypełnienia pustek oraz podniesienia posadzki przy użyciu iniekcji geopolimerowych.

Wyzwanie

Na posadzce występował szereg obniżeń na dużych powierzchniach. Na kilku ścianach działowych dzielących poszczególne lokale handlowe stwierdzono uszkodzenia; na niektórych było ich więcej, na innych mniej, jednak główna konstrukcja, osadzona na palach, nie wykazała żadnych. Na wyniesionych konstrukcjach wspierających się na nawierzchni zauważono pęknięcia pod kątem 45° wskutek zapadania.

Zaproponowane rozwiązanie

Iniekcje, aby mieć wpływ na całą objętość gruntu poddawanego naprawie, wykonywano umieszczając rurki do iniekcji w równych odległościach co mniej więcej 1,2 m w trzech rzędach równolegle do wewnętrznego muru strefy handlowej pod nazwą „Game7” – układ znajdujący się blisko ścian, a dwa pozostałe w odległości około 1,0 m od ścian, po każdej ze stron. Iniekcje zostały wykonane z kontrolowaną szybkością na głębokości od 1,80–0,80 m względem poziomu wewnętrznej posadzki za pomocą rurki do iniekcji. Przy użyciu technologii Geobear w określonych punktach tuż pod płytą posadzkową wykonano iniekcje w celu wypełnienia pustek i kontrolowanego podniesienia niektórych fragmentów naprawianego obszaru. Optymalnymi celami było wypełnienie pustek na połączeniu gruntu/nawierzchni, przywracając płaskość oraz zwiększenie nośności podłoża na głębokości między 1,80 m i 0,80 m od poziomu powierzchni wewnętrznej.

Korzyści klienta

Zdecydowano się na wybór firmy Geobear ze względu na posiadane przez nią opatentowane technologie umożliwiające spełnienie obu celów szybko i bezinwazyjnie. Operacja wzmocnienia podłoża została wykonana z zastosowaniem technologii iniekcji geopolimeru Geobear. Iniekcje zostały przeprowadzone w celu kontrolowanego podniesienia z użyciem metody „kolumnowej”. Iniekcje geopolimeru Geobear zastosowano również w „powierzchownej” warstwie na połączeniu grunt/nawierzchnia. Technologia iniekcji geopolimeru Geobear polega na zagęszczeniu gruntu na określonej głębokości przez iniekcję geopolimeru o dużej rozszerzalności. Rozszerzający się geopolimer przekazuje zagęszczenie gruntu na otoczenie, co powoduje zwiększenie spójności, a tym samym nośności gruntu. Prace w centrum handlowym trwały 9 dni bez konieczności zamykania obiektu.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.