Obiekt

Sklep wielkopowierzchniowy w miejscowości Zhenjiang w Chinach. Supermarket działał przez 3 lata na terenie nieruchomości. Konstrukcja była podtrzymywana przez filary osadzone w podłożu skalnym, a do filarów zamocowana była płyta posadzkowa budynku. W czasie tych 3 lat wystąpiły problemy z osiadaniem, które doprowadziły do trudności w poruszaniu się zwłaszcza wózków widłowych, przemieszczaniu wózków zakupowych oraz spowodowały przechylanie się półek z artykułami. Właściciel nieruchomości miał do wyboru dwie opcje rozwiązania tego problemu – albo usunąć całą płytę posadzkową i wstawić nową, co oznaczałoby zamknięcie budynku na co najmniej 3 miesiące, albo skorzystać z rozwiązania firmy Geobear z zakresu podnoszenia płyt, dzięki czemu supermarket mógłby działać normalnie mimo równoczesnego wykonywania naprawy. Zadanie zlecone firmie Geobear obejmowało podniesienie obszaru o powierzchni 4700 m2 o osiadaniu od 80–170 mm.

Wyzwanie

Celem projektu było podniesienie płyt posadzkowych, tak aby supermarket mógł pracować normalnie, bez obaw o wózki zakupowe czy przechylone półki na artykuły – innymi słowy – przywrócić walory funkcjonalne i estetyczne obiektu. Innym ważnym aspektem był wymóg, aby prace naprawcze nie zakłóciły działania supermarketu, co oznaczało, że należało je przeprowadzać w godzinach nocnych. Nierówne posadzki mogły spowodować problemy związane z bezpieczeństwem pracowników i komfortem klientów.

Zaproponowane rozwiązanie

Zastosowano metodę iniekcji geopolimerowych, ponieważ jest to najlepsze rozwiązanie do podnoszenia posadzek, w przypadku których występują problemy z osiadaniem. W płycie betonowej o grubości 200 –  300 mm w odstępach co 1–3 m wykonano otwory o średnicy 12 mm. Przez otwory wstrzyknięto materiał. Po wstrzyknięciu geopolimer rozszerza się pod płytą posadzkową, wypełnia pustki, zagęszcza grunt i ostatecznie zaczyna podnosić posadzkę.

Korzyści klienta

Ekipa Geobear pracowała poza godzinami roboczymi, a podniesienie powierzchni 4700 m2 zajęło jej 41 dni, bez powodowania zakłóceń w działalności supermarketu. Właściciele nieruchomości i supermarketu byli bardzo zadowoleni z końcowego rezultatu, braku uciążliwości dla działalności obiektu oraz z terminowego wykonania projektu.

Komentarz Klienta

„Najważniejsze dla nas było niepowodowanie zbyt wielkich uciążliwości w codziennej działalności obiektu wskutek prac naprawczych posadzki. Sklep pozostawał cały czas normalnie otwarty podczas realizacji projektu, bez jakichkolwiek zakłóceń. Projekt został wykonany w uzgodnionym terminie. Bardzo nas cieszy końcowy rezultat oraz sposób wykonywania prac przez Geobear”.

Michael Neundorf

Kierownik budowy

Metro China

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.