OBIEKT:

Droga ekspresowa S3 – km. 64+266

  Droga ekspresowa S3 – droga ekspresowa w zachodniej części Polski na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego wytyczona ze Świnoujścia do Lubawki. Trasa jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Naszym klientem były Mosty Łódź i Onde.

WYZWANIE:

Geobear w trakcie realizacji napraw nawierzchni na trasie S3

Problem: Osiadanie nawierzchni niwelety drogi na trasie głównej S3 w km 64+266 na jezdni prawej pasa awaryjnego zatrzymywania oraz pasie zewnętrznym.

Przyczyna: Obniżenie niwelety drogi w danym odcinku spowodowane było wykonaniem w nasypie wykopu wąskoprzestrzennego, w którym wybudowano kanalizację odprowadzającą wodę. Nasyp został wykonany ze stabilizowanego gruntu żwirowo gliniastego.Niestety, najprawdopodobniej poprzez niewystarczające dogęszczenie nasypu doszło do osiadania w osi rury, na obszarze zasypanego wykopu. Bezpośrednio na drodze doszło do zarysowań monolitycznych betonowych korytek ściekowych na krawędzi jezdni. Strefa oddziaływania lokalnego zaniżenia  to obszar 50 m2.

ROZWIĄZANIE:

Geobear to firma z wieloletnim doświadczeniem odnośnie rozwiązywania problemów z osiadaniem obiektów infrastruktury

  Na podstawie analizy warunków gruntowo – wodnych zaprojektowaliśmy wzmocnienie konstrukcji nasypu w technologii iniekcji geopolimerowych, jako szybką oraz nieuciążliwą technologię wzmacniania i stabilizacji podłoża gruntowego. 

Prace na S3 przebiegły sprawnie. Na miejscu była obecna wizytacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, by bardziej poznać pozytywne strony naprawy nawierzchni z użyciem iniekcji geopolimerowych Geobear

  Skład materiału został dobrany zgodnie z warunkami miejsca aplikacji przy uwzględnieniu szeregu czynników, między innymi takich jak: warunki gruntowo-wodne, obciążenie, szybkość procesu wiązania oraz zakładane parametry dogęszczenia/konsolidacji. W czasie wykonywania wzmacniania prowadzony był precyzyjny monitoring przemieszczeń pionowych nawierzchni, realizowany za pomocą urządzeń laserowych. 

  Iniekcje geopolimerowe:

 • zwiększają nośność gruntu pod fundamentami/podbudową w celu umożliwienia zwiększenia obciążeń czy zatrzymania osiadania
 • poprawiają parametry gruntów niespoistych i spoistych, wypełniają puste przestrzenie
 • Dodatkowo płytka iniekcja spowodowała uniesienie całego pakietu warstw asfaltowych do wymaganego poziomu niwelety nawierzchnipoprawiają geotechniczne i hydrauliczne właściwości gruntów
 • poprawiają geotechniczne i hydrauliczne właściwości gruntów.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

 • Brak konieczności rozbiórki fragmentu drogi;
 • Użyte materiały są obojętne dla środowiska naturalnego;
 • Materiał geopolimerowy to żywice bez dodatków cementowych, specjalnie zaprojektowane do wzmacniania podłoża gruntowego;
 • Zaoszczędzony czas – prace wykonano w ciągu zaledwie 4 dni roboczych!
 • Prace przy minimalnej ingerencji w konstrukcję – średnice nawiertów w przedziale 14-18 mm;
 • Brak parku maszyn i ciężkiego sprzętu – wszystkie potrzebne do wykonania narzędzia wraz z pompą iniekcyjną znajdują się na ciężarówce Geobear;
 • Dbałość o zachowanie najwyższych standardów BHP – wszyscy pracownicy wyposażeni w środki ochrony osobistej, wygrodzenie prac zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo wśród innych firm realizujących zadania na placu budowy.

 

Działamy na terenie całej Polski!

Zadzwoń: 885 804 600

Napisz

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.