Podobnie, jak w przypadku opisywanej wcześniej realizacji dla firmy Cad/Cam ponownie mieliśmy okazję realizować duży projekt przemysłowy. Tym razem dla firmy Gotech Sp. z o.o. – generalnego wykonawcy obiektów przemysłowych, która rozbudowywała halę produkcyjną dla firmy Adient Poland Sp. z o.o. w Świebodzinie, zajmującą się produkcją foteli samochodowych.

Obiekt

Firma zajmująca się produkcją stelaży i foteli samochodowych.  Hala produkcyjna wraz z parkiem maszynowym, wymagająca rozbudowy wraz z rosnącą produkcją.

Wyzwanie

Rozbudowa istniejącego obiektu przemysłowego nowej hali produkcyjnej. Niestety, w trakcie trwania inwestycji okazało się, że warunki gruntowe znajdujące się bezpośrednio pod wykonywanymi stopami są znacznie gorsze niż wynikało to z pierwotnej, ogólnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Klient został postawiony przed faktem, że warunki geotechniczne nie pozwalają na kontynuowanie prac w pierwotnie przyjętym zakresie i stoi przed poważnym problemem. Jedynym rozwiązaniem sytuacji wydawało się doprojektowanie i wykonanie pali fundamentowych. Opóźnienia spowodowane taką zmianą wynosiłoby trzy do czterech tygodni i małoby fatalny wpływ na ogólny harmonogram robót.  Podczas narady na budowie inżynier ze strony Geobear zarpoponował rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie opóźnień do absolutnego minimum. Stopy najpierw zostały wyszalowane i wylane, natomiast wzmocnienie gruntu i podbicie stóp zostało wykonane kilka tygodni później w ciągu 3 dni roboczych.  pod już istniejącymi siedmioma stopami starej hali grunt jest dużo słabszy, niż opisany w pierwotnej dokumentacji.

 

 

 

Gdyby Klient zdecydował się na tradycyjne metody wzmacniania gruntu (palowanie) negatywne skutki byłyby dwojakie:

– opóźnienie o co najmniej miesiąc harmonogramu robót. A co za tym idzie, opóźnienia w produkcji, realizacji i dostawie  zaplanowanych zleceń

zastosowanie metody wykopowej i tradycyjnego palowania mogłoby wręcz osłabić istniejący już budynek starej fabryki

Klient musiał szybko zareagować na zaistniałą sytuację, dlatego skorzystał z alternatywnej możliwości wzmocnienia gruntu, jakim są iniekcje geopolimerowe, pozwalające na szybkie i nieuciążliwe wzmocnienie gruntu i podbicie fundamentów.

 

Zaproponowane rozwiązanie

W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością szybkiej reakcji zaproponowaliśmy iniekcje geopolimerowe. Aby wykonawca mógł dotrzymać terminów, a Klient kontynuować produkcję bez zakłóceń, wykonaliśmy wzmocnienia nowych fundamentów, pod nowopowstałą halą. Zastosowane przez nas iniekcje nie tylko nie osłabiły istniejącej konstrukcji hali, ale dogęściły i wzmocniły grunt pod nowopowstałą halą produkcyjną.

W ten sposób wzmocniliśmy grunt pod 11 stopami fundamentowymi (na głębokości do 3,5 m wgłąb, poniżej spodu każdej stopy) w ciągu 4 dni roboczych, bez inwazyjnych robót budowlanych, które ciągnęłyby się co najmniej miesiąc i wpłynęłyby niekorzystnie na harmonogram budowy.

Korzyści klienta

Wykonawca, pomimo słabych warunków gruntowych mógł kontynuować prace i dotrzymać terminów wykonawczych wobec Klienta.

Klient mógł rozwinąć produkcję i  zrealizować zaplanowane zlecenia, bez opóźnień w dostawach i bez groźby kar umownych

Gdyby Klient zdecydował się na tradycyjne metody podbijania fundamentów, oznaczałoby to konieczność bardzo inwazyjnych prac: wprowadzenia ciężkiego sprzętu budowlanego, wykopy i podbijanie słupami betonowymi, które w tym konkretnym przypadku, gdy chodziło o rozbudowę istniejącej fabryki, na bardzo słabym gruncie nie tylko spowalniałyby budowę nowej hali, ale mogły osłabić fundamenty pod istniejącą halą produkcyjną i sparaliżować całą produkcję Klienta

Geopolimer Geobear osiąga wytrzymałość użytkową już po 15 min., co oznacza, że po tym czasie można już normalnie korzystać z obiekty. Co więcej – w przypadku, gdy na terenie hali znajduje się park maszynowy, lub inne wyposażenie produkcji, nie ma konieczności usuwania, czy przeprowadzania maszyn na czas napraw fundamentów. Normalne obciążenie użytkowe jest wręcz wskazane. Produkcja może toczyć się swoim trybem podczas naszych prac.

 

“Projekty polegające na rozbudowie istniejących obiektów nigdy nie należały do najprostszych inwestycji. Tym razem stanęliśmy przed ogromny wyzywaniem nie tylko ze względu na zakład z czynną produkcją przemysłową, ale pojawił się również problem złych warunków geotechnicznych. Z pierwotnych ekspertyz nic nie wskazywało na niską nośność gruntów w najbliższej okolicy zakładu. Po wykonaniu badań pod każdą stopą fundamentową stanęliśmy przed palącym problemem. Pod siedmioma stopami fundamentowymi nośność gruntów uniemożliwiała bezpośrednie posadowienie fundamentów. Zastosowanie tradycyjnych metod wymiany gruntu nie było możliwe, ze względu na małą odległość od istniejącego obiektu. Z kolei technologie wykonywania pali były bardzo pracochłonne, a my nie mogliśmy pozwolić sobie na opóźnienia. Podczas poszukiwań optymalnego wykonania wymiany gruntu, trafiliśmy na rozwiązania firmy Geobear. Po konsultacji z firmowymi inżynierami zdecydowaliśmy się najpierw wykonać konstrukcje żelbetowe fundamentów, po czym wzmocnić je za pomocą technologii dostarczanej przez firmę Geobear. Dzięki temu rozwiązaniu udało się jednocześnie wykonać projekt zgodnie z harmonogramem oraz ograniczyć koszty związane z wykonaniem zadania.

Miłosz Pokaczajło
Inżynier Budowy
Gotech Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.