Obiekt

Jeden z czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Żołnierskiej w Mrągowie. Naprawy wymagały 4 klatki schodowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyzwanie

Konieczność wzmocnienia gruntu oraz podbicia fundamentów klatek schodowych. Klatki posadowione na dwóch ławach fundamentowych. Widoczne zarysowania bryły głównej oraz pęknięcia ścian na izolacji poziomej. Budynek posadowiony na słabonośnym gruncie na terenie dawnych koszar.

 

 

 

 

 

 

 

Zaproponowane rozwiązanie

Poprzez nawiercone otwory zaaplikowaliśmy geopolimer w podłoże gruntowe celem stabilizacji fundamentów, wzmocnienia gruntu oraz wypełnienia pustek i uszczelnienia przed wodą. Powyższe prace były przeprowadzane na podstawie dokumentacji z badań geologicznych gruntu. Wykonano 2 poziomy iniekcji geopolimerowych po 3 punkty na jedną ławę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści klienta

Największą zaletą iniekcji geopolimerowych jest szybkość i mała inwazyjność prac. Nie było konieczności wprowadzania ciężkiego sprzętu oraz wykonywania jakichkolwiek wykopów. Mieszkańcy budynku nie musieli opuszczać swych mieszkań na czas naprawy. Prace trwały zaledwie 2 dni.