Obiekt

Hala Grand Palais jest ogromnym, corocznie przyciągającym rzesze zwiedzających kompleksem, w którego skład wchodzi część wystawiennicza i muzealna. Mając w perspektywie udostępnienie nowych przestrzeni i polepszenie komfortu zwiedzania, na lata 2008–2011 zaplanowano modernizację i renowację obiektu przy aktywnym udziale firmy Geobear.

Wyzwanie

Modernizacja w znacznym stopniu pozwoliła dostosować obiekt do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej (np. zapewniono rampy podjazdowe i windy). Przeprowadzone przed przystąpieniem do prac badania gruntu ujawniły niedostateczne właściwości mechaniczne gruntu nośnego na głębokości około 3 metrów.

Zaproponowane rozwiązanie

Zdecydowano się na wzmocnienie gruntu z zastosowaniem opatentowanego rozwiązania iniekcji geopolimerowych Geobear w zakresie stabilizacji gruntu. Skuteczność i elastyczność iniekcji pod względem technicznym oraz szybkość wykonania idealnie odpowiadały oczekiwaniom co do wydajności oraz znakomicie wpisywały się w harmonogram wykonania prac dzięki bardzo krótkim czasom realizacji poszczególnych etapów. Po przeprowadzeniu próby na obszarze testowym w celu wykonania iniekcji na 3 poziomach przyjęto rozmieszczenie otworów iniekcyjnych o rozstawie 2 m x 2 m. Wszystkie operacje były monitorowane za pomocą laserowego systemu poziomowania. Efekty poprawy mechanicznych właściwości gruntu sprawdzono, przeprowadzając próby penetrometrem.

Korzyści klienta

Nieuciążliwa technika wzmocnienia podbudowy, idealnie nadaje się do napraw zabytkowych budynków. Bez wykopów, bez wprowadzania ciężkiego sprzętu na obiekt, bez uszkodzenia konstrukcji. Prace wykonywane są w szybkim tempie bez uciążliwości dla odwiedzających.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.