Obiekt

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu. Placówka świadczy kompleksowe usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych. Na terenie ośrodka znajduje się szereg poradni oraz laboratorium analityczno-diagnostyczne. Ośrodek zlokalizowany jest w centrum Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty, istnieje od 20 lat, posiada 4 kondygnacje a wybudowany został na tzw. nasypach niebudowlanych. 

 

 

 

Wyzwanie

Wyzwaniem dla Geobear w tym przypadku, było wzmocnienie iniekcjami geopolimerowymi nasypów niebudowlanych, umożliwiające kontynuowanie prac wykończeniowych w danej części budynku. W przypadku konsolidacji przypowierzchniowej mieliśmy na celu wytworzenie pełnej styczności spodniej strony fundamentu z położonym pod nim gruntem i wypełnieniem wszelkich pustych przestrzeni, które się w nim znajdowały. Konsolidacja wgłębna natomiast pozwoliła na wzmocnienie gruntu na większej głębokości pozwalając na przeniesienie znacznych obciążeń.

 

 

 

 

 

 

 

Zaproponowane rozwiązanie

Prace polegały na wykonaniu wzmocnienia gruntu i podbicia fragmentów istniejących ław fundamentowych zgodnie z zakresem prac przewidzianym dla Etapu 1, cz. 1 oraz cz. 2 – razem ok. 54,5 mb. Wzmocnienie gruntu zaprojektowano jako iniekcyjne kolumny polimerowe składające się z dwóch i trzech punktów iniekcyjnych. Dodatkowo podczas prac firma Geobear stale monitorowała instalacje kanalizacji wewnętrznej jak i innych urządzeń i instalacji podpodłogowych. Przed realizacją zostały wykonane sondowania (3 sztuki) DPL sondą stożkową wbijaną 10kg, w celu zbadania stopnia zagęszczenia oraz oporów gruntu. Weryfikacja nastąpiła także po dokonaniu iniekcji celem porównania wyników. Z uwagi na stan faktyczny posadowienia ław fundamentowych podczas prowadzonych prac, głębokości przewiertów były zróżnicowane i wynosiły między 80cm a 220cm w najgłębszych miejscach. Przewierty wykonano wiertłami o średnicy od 16mm do 28mm.

 

 

 

 

 

Korzyści klienta

Technologia  iniekcji geopolimerowych jest to bezpieczna, mało inwazyjna a jednocześnie praktycznie nieuciążliwa dla użytkowników obiektu. Pacjenci normalnie korzystali z ośrodka bez potrzeby wyprowadzki lub też zamykania obiektu na czas naprawy. Bez wprowadzania ciężkiego sprzętu budowlanego. Bez wykopów, bezpiecznie – przy minimalnej ingerencji w konstrukcję budynku. Całość prac byliśmy w stanie wykonać zaledwie w 5 dni roboczych.

 

 

 

 

 

 

Reasumując:

–> nieinwazyjna naprawa
–> brak konieczności zamykania placówki na czas naprawy
–> szybkość prac
–> brak konieczności wykopów i wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego
–> brak konieczności wynoszenia sprzętu medycznego

 

 

Komentarz Klienta

“Z racji tego że zapotrzebowanie na nasze usługi systematycznie rośnie zdecydowaliśmy się na rozbudowę placówki. W czasie prac budowlanych doszło do pewnych problemów związanych z błędem konstrukcyjnym, który trzeba było naprawić. Dlatego zwróciliśmy się do firmy Geobear z propozycją podjęcia się tego zadania. Zdecydowaliśmy się na usługi tej firmy dlatego, że rozwiązanie, które nam zaproponowano było bezinwazyjne, nie wiązało się z koniecznością zaprzestania pracy w ośrodku, było stosunkowo tanie oraz realizowane było w stosunkowo krótkim czasie.”

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                       Dariusz Godlewski

                                                                                                                                                       Prezes Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                          Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

                                                                                                                          im Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu