Obiekt

Wybudowana w XVII wieku galeria Punta della Dogana jest jedną z najbardziej imponujących atrakcji Wenecji. Dzięki swojemu unikalnemu trójkątnemu kształtowi oddziela on A Canal Grande od Canal Giudecca.

Wyzwanie

W maju 2003 r. podczas przebudowy brzegów Canal Grande zarówno na budynkach, jak i na brzegach kanału pojawiły się oznaki osiadania. Ruchy były tak znaczne, że zaczęły ujawniać się starsze pęknięcia i pojawiać nowe. Fundamenty były zbudowane z kamieni z zaprawą i muru z cegły w dolnej części, opierając się bezpośrednio na gruncie. Różne badania geotechniczne (w tym SPT, CPTU i analizy laboratoryjne) określiły następstwa pod względem litologicznym po stronie kanału do głębokości 30 m. Pomiary wysokościowe wykonane przed rozpoczęciem prac ujawniły nagłe nasilenie się osiadania między dwoma kolejnymi odczytami.

Zaproponowane rozwiązanie

W przypadku gruntu zastosowano wzmacnianie gruntu pod fundamentem, jak i pod budynkiem. Grunt podtrzymujący nawierzchnię brzegu kanału został wzmocniony przez iniekcję rozszerzającego się geopolimeru zgodnie z wymaganiami procesu wzmacniania gruntu. Iniekcje te, bez naruszania struktury gruntu, przywróciły nośność gruntów, która znikła podczas przebudowy brzegów. Prace wykonano w dwóch fazach:

1. Zagęszczanie powierzchniowe: iniekcja pod fundamentami w celu polepszenia geomechanicznych właściwości gruntu i wypełnienia pustek występujących na połączeniu grunt-fundament.

2. Wzmacnianie dogłębne: geopolimer został wstrzyknięty do wierzchu wytrzymałej warstwy (piasek), tj. na głębokość 7 m.

Korzyści klienta

Iniekcje geopolimerowe umożliwiły wzmocnienie gruntu do głębokości 8,50 m. Techniki iniekcji opracowano specjalnie dla właściwych miejscu docelowemu ograniczeń, takich jak nacisk ziemi na brzegi kanału. Prace trwały zdecydowanie szybciej niż mogłyby trwać przy użyciu innych, tradycyjnych metod.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.