Stabilizacja oraz wzmocnienie gruntu pod ruinami zabytkowego kościoła z XIV wieku w Fiszewie. Kościół pod wezwaniem Św Jana Ewangelisty w Fiszewie, koło Malborka

XIV wieczny kościół wybudowany na gruntach typowych dla Żuław Wiślanych. Są to tereny na których znajdziemy zarówno grunty organiczne takie jak torfy i namuły jak i przebarwienia gruntów piaszczystych.

OBIEKT:
Pierwsze wzmianki o wsi Fiszewo pochodzą z 1257r. Fiszewo było krzyżackim grodem drewniano-ziemnym, jednym z ogniw łączącym krzyżacki system obronny pomiędzy Zantyrem (okolice Białej Góry) a Elblągiem. Rok 1319 to data pierwszej wzmianki o kościele w Fiszewie. Niemieccy historycy Bernhard Schmid oraz Heinrich Dombrowski podają daty 1380-1400 jako czas budowy kościoła. Kościół ten był budowlą trójnawową o wymiarach 25,5×15,3m wraz z niewielkim prezbiterium. Podczas powodzi w 1742 ściana wraz z belkami wzmacniającymi sklepienie zostały zniszczone – było to bezpośrednią przyczyną runięcia prezbiterium. Kościół ocalał ze zniszczeń wojennych, został jednak gruntownie spustoszony, pozbawiony drzwi wejściowych oraz ław. Obecne ruiny kościoła to efekt pożaru jaki wybuchł w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1948 roku. Z płonącego kościoła uratowano obrazy Drogi Krzyżowej, ołtarz główny i jeden z ołtarzy bocznych. W latach 70-tych powstaje wizja odbudowy kościoła, wspierana przez mieszkańców wsi którzy własnoręcznie karczują zarośnięty teren. Z powodu braku funduszy nie udaje się zrealizować planu.
Przy kościele istniał cmentarz, po którym zachowały się nieliczne nagrobki i inne elementy zabytkowe, min:
– nagrobek rokokowy z 1793r.
– nagrobek klasycystyczny z 1815r.
– odnaleziona waza z pomnika nagrobnego (n/n)
– trzy krzyże żeliwne
– dwa nagrobki w formie krzyży (jeńców rosyjskich z I WŚ)

WYZWANIE:
Stabilizacja oraz wzmocnienie gruntu pod ruinami XIV kościoła. Grunty nośne na głębokości 4,5m pod powierzchnią ziemi. Wzmocnienie konstrukcji w stopniu umożliwiającym odbudowę sklepienia. Trudne w pracy grunty organiczne (torfy, iły).

 

 

 

 

ROZWIĄZANIE:
Zabytkowy kościół w Fiszewie ma ostatecznie zostać odrestaurowany.
Jednym z kroków milowych odrestaurowania kościoła jest generalny remont jego filarów które mają podtrzymywać przyszły dach konstrukcji. Badania i ekspertyzy wykazały że na przestrzeni lat konstrukcja miała problemy z osiadaniem. Z tego powodu jednym z punktów projektu odnowy kościoła było wzmocnienie gruntu pod istniejącymi fundamentami kolumn aby w przyszłości nie dopuścić do ich osiadania. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, dużą trudność dostępu oraz wyjątkową wrażliwość gruntów na oddziaływanie dynamiczne dużych maszyn zdecydowano się na wykorzystanie technologii geopolimerowych, która pozwala na przeprowadzenie tego typu prac w sposób małoinwazyjny. Pod każdym ze słupów zostały wykonane cztery słupy geopolimerowe które przenoszą obciążenia od kolumny na grunty nośne znajdujące się około 4,5 m pod powierzchnią terenu. Technologia iniekcji geopolimerowych Geobear pozwoliła na wykonanie prac przy użyciu odwiertów o średnicy nie większej niż 4,5 cm, co było niezwykle istotne dla obiektu o takiej wartości historycznej. Roboty zostały wykonane w czasie 5 dni roboczych. Ich mała inwazyjność pozwalała na równoległą pracę innych ekip na placu budowy. Po wzmocnieniu posadowienia kolumn konserwator będzie mógł podejmować kolejne kroki związane z odbudową kościoła – takie jak wykonanie konstrukcji dachu.

 

DLACZEGO INIEKCJE GEOBEAR?:
Całość prac wykonana w czasie 5 dni roboczych,
Brak ingerencji w konstrukcje,
Brak konieczności używania ciężkiego sprzętu przy delikatnej strukturze ruin,

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.