Obiekt

Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu mieści się we wzniesionym w XVIII wieku budynku, w którym znajdują się liczne kolekcje obejmujące około 2,5 miliona eksponatów. Wiele z nich można podziwiać na 3000 m2 powierzchni wystawienniczej

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyzwanie

Pierwsze oznaki osiadania stwierdzono w latach 20-tych i 30-tych XX wieku w galerii paleontologicznej, konstrukcji liczącej niemal 100 m długości. Od tego czasu następowało stopniowe pogarszanie się stanu do takiego stopnia, że zaczęły pojawiać się pęknięcia o szerokości od 10 do 20 mm. Głównymi przyczynami były ogólne zmniejszenie nośności i poluzowanie gruntu.

 

 

 

 

 

 

 

Zaproponowane rozwiązanie

Jako rozwiązanie wybrano wzmacnianie gruntu. Prace wykonano w dwóch fazach:

Faza 1 – Zagęszczanie powierzchniowe: iniekcja pod fundamentami w celu polepszenia geomechanicznych właściwości gruntu i wypełnienia największych pustek występujących między fundamentami i gruntem.

Faza 2 – Wzmacnianie na głębokości: Iniekcje na 4 różnych poziomach głębokości pod poziomem fundamentu. Naprawie poddano 55 m.b. fundamentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści klienta

Całą operację, w tym kontrolę i próby penetrometrem, wykonano w zaledwie 7 dni roboczych. Przez cały okres prac nie było potrzeby zamykania muzeum dla odwiedzających. Dużą zaletą była również mała inwazyjność prac oraz brak potrzeby wprowadzania ciężkiego sprzętu na obiekt.