Obiekt

Nasyp kolejowy zbudowano około 150 lat temu, poprzez nasypane kamienie na południowym zboczu. Ma on wysokość 13 m (na poziomie szyn) i znajduje się w miejscu zajmowanym wcześniej przez stary rów. Długość nasypu wynosi 30 m. Stanowi on podparcie nie tylko linii kolejowej, ale też dwóch dróg (jedna po północnej stronie szyn, a druga po południowej).

Wyzwanie

Aby przeprowadzić gazociąg w poprzek nasypu wykonano tunel o średnicy 65 cm przez drążenie podziemne z zastosowaniem technologii kierowanych przewiertów horyzontalnych (HDD). Podczas umieszczania tam gazociągu pod linią kolejową zaobserwowano osuwanie się ziemi, skutkujące zasypaniem całego dostarczonego sprzętu. Wewnętrzne naprężenia w nasypie spowodowały, lokalnie, znaczne deformacje, które wyrażono jako ciągłe osiadanie w tempie wynoszącym około 5 cm/tydzień. Osiadanie to należało często kompensować, uzupełniając braki kamieniami. Nasyp zbudowano z użyciem materiału skalnego o mniej więcej jednolitej wielkości (od 5 do 20 cm). Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest znaczna ilość pustek. Za przyczynę problemów w tym przypadku można uznać sztywność nasypu, którego stabilność uległa szybkiemu pogorszeniu wskutek występowania zjawiska zbieżności (na powierzchni czołowej tunelu).

Zaproponowane rozwiązanie

Wybór padł na opatentowane rozwiązanie Geobear z zakresu wzmacniania gruntu ze względu na jego skuteczność w zmniejszaniu liczby i wielkości pustek występujących w elementach składowych nasypu, a jednocześnie polepszanie jego sztywności. Proces polega na wykonaniu iniekcji geopolimeru, który bardzo szybko się rozszerza i generuje bardzo duże ciśnienie pęcznienia. Trójwymiarowa metoda elementów skończonych umożliwiła określenie stref poddanych największemu naprężeniu wskutek wykonywania wykopów tunelu, tak aby skupić się na efektach prac wykonanych przez firmę Geobear. W wyniku tego sytuacja, która początkowo budziła wątpliwości, uległa stabilizacji, a proces zatrzymał dalsze osiadanie. Interwencja podjęta przez firmę Geobear umożliwiła ułożenie gazociągu a ruch kolejowy, mimo zmniejszonej prędkości do 20 km/h, mógł się odbywać.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.