Obiekt

Fragment drogi krajowej nr 50 w województwie mazowieckim stanowiący tzw. Obwodnicę Młodzieszyna. Odcinek wykonany w 2002 roku w technologii betonu cementowego, płyty kotwione i dyblowane. Stan techniczny drogi po 17 latach eksploatacji wymagał natychmiastowego podjęcia działań z uwagi na uszkodzenia powierzchniowe jak i strukturalne konstrukcji.

Wyzwanie

Stabilizacja i wzmocnienie warstwy podbudowy pod płytami betonowymi, która uległa rozluźnieniu i wypłukaniu wraz z podniesieniem osiadłych płyt betonowych. Podbudowa wymagała konsolidacji oraz wypełnienia pustek i kawern, a w miejscach osiadania płyt konieczne było dodatkowo ich podniesienie do poziomu pierwotnego. 

Zaproponowane rozwiązanie

Pierwszym etapem prac było nawiercenie otworów w poszczególnych płytach pod pakery iniekcyjne celem włożenia rurki na żądaną głębokość. Następnie wkładaliśmy wspomniane pakery we wszystkie wywiercone otwory, a w kolejnym etapie dokonywaliśmy już iniekcji geopolimerowej. Iniekcja w pierwszej fazie dotyczyła wszystkich punktów skrajnych w celu stworzenia swojego rodzaju bariery dla przepływu materiału z punktów środkowych. Po wypełnieniu punktów skrajnych, przechodziliśmy do punktów, które były w środku zgodnie z projektem wykonawczym, w których to miejscach analogicznie przeprowadzaliśmy iniekcje. Wszystkie prace zostały wykonane bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego.

Podczas całego procesy wykonywania iniekcji Geobear przeprowadzał standardową kontrolę na miejscu wykonywania robót — kontrolę pracy konstrukcji. Podczas całego procesu iniekcji materiału geopolimerowego istotne elementy opierającej się na danym podłożu konstrukcji były monitorowane przy użyciu laserów obrotowych i zamontowanych czujników, z sensorami umieszczonymi w pobliżu aktywnego punktu iniekcyjnego. Każda iniekcja została przedłużona do momentu zarejestrowania reakcji (< 0,5 mm). Wskazywało to na osiągnięcie odpowiedniego stopnia zagęszczenia / konsolidacji. Stanowi to również dowód, że stablizowana warstwa została odpowiednio wzmocniona, aby przenosić obciązenia wywołane przez konstrukcję. Materiał Geobear osiąga 95% charakterystyk wytrzymałościowych w czasie 15 minut po zakończeniu iniekcji i po takim czasie jest w stanie przenieść pełne robocze obciążenia, tzn. jest gotowy do pełnego użytkowania.

Cały wskazany obszar został właściwe zainiektowany, osłabione miejsca zostały wzmocnione, materiał wypełnił puste przestrzenie w iniektowanej warstwie podbudowy, jak również skonsolidował materiał podbudowy. Za pomocą iniekcji Geobear został również przywrócony właściwy poziom położenia płyt w miejscach w których widoczne było osiadanie.

Reasumując:

–> nieinwazyjna naprawa
–>minimalizacja utrudnień w ruchu
–> podniesienie osiadłych płyt do poziomu niwelety drogi
–> szybkość prac
–> brak konieczności wykopów i wykorzystania ciężkiego sprzętu budowlanego oraz  niszczenia starej nawierzchni
–> bez zbędnych utrudnień dla pasażerów
–> innowacyjna technologia, nieporównywalna do alternatywnych metod

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.