OBIEKT:

Osiadające 5 ciągów schodowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod adresem Ujeścisko 7 w Gdańsku. 80-130.

Administrator zgłosił nam problem z osiadającymi ciągami schodowymi prowadzącymi do wejść do poszczególnych klatek w budynku, zwracając się do nas z zapytaniem o metodologie naprawy.

WYZWANIE:

Cały obiekt stoi na gruntach organicznych, nienośnych w pobliżu zbiornika wodnego. Zasadnicza część budynku została posadowiona na palach sięgających nośnych warstw gruntu. Dla 5 ciągów schodowych przy wejściach do budynku nie zastosowano pali, a klasyczne posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Wszystkie 5 ciągów schodowych nierównomiernie osiada i odrywa się zasadniczej części budynku.

W pierwszej fazie projektu podniesienie i wypoziomowanie ciągów schodowych iniekcjami unoszącymi, następnie ustabilizowanie i zatrzymanie dalszych osiadań poprzez wykonanie posadowienia pośredniego w technologii Power Pile.

Podniesienie i wypoziomowanie ciągów schodowych posadowionych na nasypach niekontrolowanych i gruntach organicznych, słabonośnych.

ROZWIĄZANIE:

Iniekcje geopolimerowe unoszące ciągi schodowe (dla każdej klatki wykonano po 3 sztuki w/w iniekcji jednopoziomowej)
Wykonanie posadowienia pośredniego w technologii PowerPile w celu przeniesienia obciążeń na głębsze, nośne warstwy gruntu.

 

KORZYŚCI KLIENTA:

  • Zaoszczędzony czas – prace wykonano sumarycznie w raptem 6 dni roboczych. Rozbiórka wszystkich klatek schodowych wiązałaby się z gigantycznymi kosztami związanymi z samą wywózką gruzu a czas trwania byłby nieporównywalnie dłuższy
  • Brak konieczności demontażu obecnych klatek schodowych i wykonaniu ich od nowa.
  • Prace mało uciążliwe dla mieszkańców – w zasadzie lokatorzy prowadzili przez cały czas trwania prac normalne życie.
  • Brak parku maszyn – większość narzędzi wraz z pompą znajduje się na samochodzie.
  • Nieinwazyjna metoda. Wszystkie prace wykonane poprzez przewierty przez istniejącą konstrukcję. Przez większość czasu mieszkańcy mogli korzystać z ciągów schodowych.
    Brak zaplecza budowy.
  • Cały sprzęt przyjechał na miejsce jedną ciężarówką.
  • Krótki czas realizacji.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.