Obiekt

Zabytkowa kamienica Leopolda Jarzyny z 1914 roku przy ulicy Krzywopobocznej w Warszawie. Budynek 4 kondygnacyjny. Obiekt stanowi część zabudowy rynku Mariensztat w zabytkowej części Warszawy. Mamy tutaj do czynienia z kilkumetrową warstwą osadów antropogenicznych, która stanowi poważny problem dla stojących budynków. Z powodu bardzo silnego i dynamicznego napływu wód gruntowych oraz z powodu nasypów organicznych, wiele znajdujących się tutaj obiektów ma poważne problemy z osiadaniem i pękaniem.

Wyzwanie

Konieczność wzmocnienia gruntu i fundamentów, bez osłabiania sąsiadujących budynków historycznych. Budynek posadowiony jest na zabytkowych palach, które zostały wykonane z uwagi na bardzo trudny charakter gruntu. W celu wzmocnienia fundamentów trzeba zmienić właściwości fizyczne gruntu. Są to tereny zalewowe Wisły.

Zaproponowane rozwiązanie

Ze względu na wysoką wartość historyczną budynku jak i placu, na którym ten budynek się znajduje, zdecydowano się na zastosowanie technologii, która pozwoliła na wzmocnienie gruntu oraz fundamentów bez potrzeby wykonywania wykopów oraz przy minimalnej ingerencji w samą konstrukcję budynku. Dodatkowo, wskazana była tutaj metoda, która nie zwiększała ilości wody a wręcz ją zmniejszała.

Korzyści klienta

Prace były nieuciążliwe dla mieszkańców i obiektu, nie było potrzeby wyprowadzki na czas naprawy. Nie trzeba było wprowadzać ciężkiego sprzętu budowlanego. Naprawa osiadania odbyła się bez minimalnej ingerencji w konstrukcję budynku. Prace trwały zaledwie 3 dni.

Skontaktuj się z nami!

Umów się na wizytę konsultacyjną z badaniem geotechnicznym.
Zadzwoń: 885 804 600 (działamy w całej Polsce).

Możesz też krótko opisać swój problem, korzystając z formularza.

  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.