Obiekt

Zabytkowa kamienica Leopolda Jarzyny z 1914 roku przy ulicy Krzywopobocznej w Warszawie.  Budynek 4 kondygnacyjny. Obiekt stanowi część zabudowy rynku Mariensztat w zabytkowej części Warszawy. Mamy tutaj do czynienia z kilkumetrową warstwą osadów antropogenicznych, która stanowi poważny problem dla stojących budynków. Z powodu bardzo silnego i dynamicznego napływu wód gruntowych oraz z powodu nasypów organicznych, wiele znajdujących się tutaj obiektów ma poważne problemy z osiadaniem i pękaniem.

 

 

 

Wyzwanie

Konieczność wzmocnienia gruntu i fundamentów, bez osłabiania sąsiadujących budynków historycznych. Budynek posadowiony jest na zabytkowych palach, które zostały wykonane z uwagi na bardzo trudny charakter gruntu. W celu wzmocnienia fundamentów trzeba zmienić właściwości fizyczne gruntu. Są to tereny zalewowe Wisły.

 

 

 

 

 

Zaproponowane rozwiązanie

Ze względu na wysoką wartość historyczną budynku jak i placu, na którym ten budynek się znajduje, zdecydowano się na zastosowanie technologii, która pozwoliła na wzmocnienie gruntu oraz fundamentów bez potrzeby wykonywania wykopów oraz przy minimalnej ingerencji w samą konstrukcję budynku. Dodatkowo, wskazana była tutaj metoda, która nie zwiększała ilości wody a wręcz ją zmniejszała.

 

 

 

 

Reasumując:

–> technologia  iniekcji geopolimerowych jest to bezpieczna, mało inwazyjna a jednoczesnie zupełnie nieuciążliwa dla mieszkańców i dla obiektu technika naprawy osiadania 

–> bezpiecznie – przy minimalnej ingerencji w konstrukcję budynku

–> bez wprowadzania ciężkiego sprzętu budowlanego

–> bez wykopów

–> bez konieczności wyprowadzki na czas naprawy

–> szybkość prac – prace trwały zaledwie 3 dni