Czy powinniśmy się martwić, gdy na ścianach pojawią się pęknięcia?

Z łatwością można zignorować pojawienie się pęknięć na ścianach, ale w rzeczywistości mogą to być pierwsze znaki ostrzegawcze sygnalizujące poważne uszkodzenia konstrukcyjne powodowane osiadaniem. Pęknięcia na ścianach budynków nie należą do rzadkości. Niektóre z nich są mogą być stosnkowo niegroźne, ale inne mogą być oznaką zapadania się lub uszkodzenia fundamentów (osiadania). O ile problematyczne pęknięcia na ścianach można pozostawić, uszkodzone fundamenty mogą przyczynić się do znacznego obniżenia wartości nieruchomości.

Kiedy pęknięcia na ścianie mogą być oznakami problemu z konstrukcją?

Jeżeli na ścianie widoczne są duże pęknięcia posiadające poniższe cechy, fundament budynku może być osłabiony:

– Dwie strony ściany znajdują się na różnych wysokościach.
– Pomiędzy drzwiami i oknami a framugami i ościeżnicami widoczna jest szczelina.
– Pęknięcia, których szerokość wynosi więcej niż ok. 5 mm.

Pęknięcia na ścianach, które mogą być problematyczne, zazwyczaj mają swój początek przy oknach, drzwiach lub narożnikach budynków. Zasadniczo mniejsze włoskowate pęknięcia są niegroźne. Powodem ich pojawienia się jest zwykle sezonowe rozszerzanie się i kurczenie gruntu pod budynkiem. Pęknięcia te można z łatwością zaszpachlować i ponowniepomalować ścianę.

Dlaczego na ścianach pojawiają się większe pęknięcia?

Duże pęknięcia mogą pojawiać się na ścianach w wyniku kurczenia się lub osłabienia fundamentów, co powoduje zapadnięcie się całego budynku lub jego części. Zjawisko to nazywane jest osiadaniem. Do takiej sytuacji dochodzi zwykle wtedy, gdy grunt pod budynkiem staje się zbyt suchy lub zbyt mokry.

Możliwe przyczyny:

– Po dłuższym okresie bez opadów deszczu gleba staje się zbyt sucha. Dotyczy to w szczególności gleb zawierających reaktywną glinę
– Kurczenie się gliny.
– Upłynnienie powodowane momentami Ziemi.
– Zbyt duża ilość wody pochodzącej z uszkodzonych rur.
– Powodzie.
– Materiał wypełniający, który został zbyt słabo zagęszczony.

Jak można naprawić duże pęknięcia na ścianach?

W przypadku dużych pęknięć na ścianach najlepszym rozwiązaniem jest podniesienie, wypoziomowanie i wzmocnienie podłoża pod budynkiem. Proces wyrównywania poziomów nazywa się podbijaniem. Po wypoziomowaniu budynku pęknięcia na ścianie mogą zniknąć lub stać się mniejsze (można je wtedy zaszpachlować i ponownie pomalować otynkowane ściany). Okna i drzwi zazwyczaj znowu zaczynają zamykać się i otwierać bez problemów. Tradycyjne metody podbijania i wyrównywania poziomu wymagają wykopania części fundamentów i wylania betonu. Po jego utwardzeniu możliwe jest podniesienie budynku z betonowych bloczków.

Stosowanie takich konwencjonalnych metod zajmuje bardzo dużo czasu (całe tygodnie lub miesiące). W związku z prowadzonymi pracami mieszkańcy często muszą się wyprowadzić z budynku lub z niektórych pomieszczeń..

W jaki sposób firma Geobear może pomóc?

Rozwiązania geoinżynieryjne firmy Geobear sprawdzają się w przypadku pęknięć na ścianach w budynkach o dowolnej wielkości, także w budynkach mieszkalnych.

Najpierw odwiedzimy Państwa w domu, ocenimy szkody i ustalimy, co było ich przyczyną. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy ustalą metodę podbijania, jaka będzie musiała zostać zastosowana, i sporządzą plan dostosowany do warunków panujących w miejscu, w którym znajduje się Państwa nieruchomość.

Pęknięcia często pojawiają się na ścianach budynków wymagających wypoziomowania. Mogą one występować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W przypadku takich budynków konieczne jest podniesienie i wypoziomowanie fundamentów. Po wypoziomowaniu budynków pęknięcia na ścianach zwykle znikają, pozostają jedynie pęknięcia włoskowate, które wymagają prostej naprawy w postaci szpachlowania i malowania. Co ważniejsze, uszkodzenia konstrukcji zostaną wyeliminowane raz na zawsze.

Nowoczesne rozwiązania stosowane przez zespół Geobear są skuteczniejsze i efektywniejsze niż tradycyjne podbijanie przy użyciu betonu. Nasze rozwiązania mają zastosowanie nie tylko w przypadku posadzek z płyt betonowych. Podnosimy i poziomujemy również ławy fundamentowe, płyty kasetonowe i płyty fundamentowe, a także wypełniamy ubytki na ścieżkach i podjazdach.

Zalety rozwiązań geoinżynieryjnych firmy Geobear:

– Pęknięcia na ścianach znikają
– Drzwi i okna znowu zamykają się i otwierają normalnie
– Nie pozostawiamy po sobie bałaganu: nie trzeba usuwać pyłu, wody itp.
– Utrudnienia w funkcjonowaniu są naprawdę minimalne
– Nie będzie dalszych uszkodzeń domu ani elementów architektury krajobrazu
– W przypadku prostych prac mieszkańcy mogą spokojnie pozostać w budynku
– Nasze techniki są nieinwazyjne: nie ma konieczności usuwania posadzek ani wykonywania wykopów
– Proste prace w budynkach mieszkalnych często wykonywane są w ciągu jednego dnia
– Stosowane przez nas metody wzmacniają osłabione podłoże, dzięki czemu budynek zostaje wypoziomowany, staje się bardziej stabilny i wolny od pęknięć
– Produkty i techniki są przyjazne dla środowiska

Pęknięcia na ścianie – kiedy wezwać specjalistów?

Nie wszystkie pęknięcia na ścianach w domu wymagają profesjonalnych prac geodezyjnych. Jednak są sytuacje, w których nie można czekać i należy natychmiast zająć się pęknięciami. Zaniedbania mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia mieszkańców, a nawet katastrofy budowlanej. Jak ocenić, czy rysy na ścianach już wymagają reakcji? Jeśli w wyniku zalania obiektu czy prac ziemnych w pobliżu można zauważyć pękanie ścian w narożnikach, czy na podłodze, pora na działanie. Możliwe, że któryś z czynników poruszył stabilność gruntu pod fundamentami i konieczna jest szybka decyzja.

W starszych budynkach trudno jest ocenić, kiedy widoczne pęknięcia ścian powstały. Zdarza się, że nowa warstwa tynku przysłania szczeliny i już trudno je nawet zlokalizować. Jednak momentem alarmowym, który powinien skłonić mieszkańców do reakcji, jest widoczne powiększanie się szczeliny. Można to ocenić pomiarami z użyciem szczelinomierzy lub specjalnych tarczek. Wówczas nie ma na co czekać i należy zlecić ekspertyzę budowlaną obiektu.