Stabilizacja gruntu i posadzek

Stabilizacja grunut jest kontrolowanym procesem, w którym następuje iniekcja geopolimeru do gruntu, aby wzmocnić i ustabilizować grunt, bez podnoszenia płyt czy konstrukcji. Geopolimer Geobear jest wtryskiwany w wielu punktach pod płytą, stopą fundamentową lub fundamentem, gdzie rozszerza się w celu wypełnienia wszelkich pustek w zalegającym gruncie i wzmacnia ewentualnie obecny tam grunt zasypowy. Usługa stabilizacji gruntu może być realizowana pod nieruchomościami, drogami, torami kolejowymi, lotniskami i portami.

Aby stabilizacja gruntu  osiągnęła taką precyzyjną kontrolę, wybieramy określone wolno rozszerzające się geopolimery w zależności od rodzaju gruntu, oraz wdrażamy systemy monitoringu w celu zapewnienia, że obciążenie płyty lub posadzki nie przekracza 250 mikrometrów. Systemy monitoringu mierzą spadek poprzeczny zbyt mały, by mogło go zobaczyć ludzkie oko, który wskazuje na to, czy grunt poniżej został ustabilizowany.

Poziomowanie gruntu i posadzek

Poziomowanie gruntu i posadzek Geobear to szybkie, precyzyjne i oszczędne rozwiązanie problemu osiadania i sposób na stabilizację, oraz tam, gdzie to możliwe, ponowne poziomowanie zapadniętych płyt betonowych. Nierówne posadzki mogą zostać wypoziomowane z powrotem do normalnego położenia bez żadnych zakłóceń. Metoda ma zastosowanie zarówno dla małych domowych napraw, jak i wielkich projektów przemysłowych i komercyjnych oraz dróg i pasów startowych.

Z uwagi na krótki czas przygotowania żywic geopolimerowych poziomowanie Geobear ma znaczącą przewagę nad innymi metodami naprawczymi. Podnoszenie posadzek metodą Geobear jest szybsze i mniej uciążliwe niż zastosowanie pali lub podbudowy. W większości przypadków nasi klienci mogą kontynuować swoje codzienne czynności podczas prac naprawczych, a obszar poddany procesowi naprawy może być znów wykorzystywany w ciągu zaledwie kilku minut od zakończenia prac.

Poziomowanie gruntów Geobear odbywa się przy zastosowaniu iniekcji geopolimerów. Proces ten wykorzystuje rozszerzalność mieszanki żywic geopolimerowych i specjalne techniki, aby poprawić nośność nieodpowiedniego podłoża gruntowego na znacznej głębokości pod budynkiem lub budowlą. Materiały kompozytowe szybko zastygają, tworząc mocną, stabilną i trwałą masę, która jest neutralna dla środowiska.

Iniekcja rozszerzającego się geopolimeru może być zastosowana do ochrony przed korozją, wypełniania pustek, precyzyjnego podnoszenia i regulowania zapadniętych płyt betonowych i innych elementów budynku/budowli, opartych bezpośrednio na podłożu. Rozszerzający się geopolimer podnosi płytę do wymaganego poziomu. Aby zapewnić precyzję, monitorujemy proces podnoszenia za pomocą pomiarów laserowych. Poziomowanie z użyciem geopolimeru jest bardzo szybkie. Już po 15 minutach od aplikacji po płycie może przejechać ciężarówka. Metoda ma zastosowanie zarówno dla projektów mieszkalnych, komercyjnych i budowlanych, jak i dróg, torów kolejowych oraz pasów startowych. Jest to szybkie i nieuciążliwe rozwiązanie inżynieryjne, które działa na przyczynę problemów.

 

Korzyści stabilizowania i poziomowania gruntów technologią Geobear

  • Szybka i tańsza alternatywa dla systemów pali lub podbudowy. Natychmiastowy efekt
  • Nieuciążliwe rozwiązanie bez potrzeby przerywania działalności przemysłowej/komercyjnej na czas prac naprawczych
  • Precyzyjny proces z kontrolą do 1 mm/m
  • Możliwość podniesienia do 30 cm, korygowanie nachyleń i eliminowanie różnic w wysokości